Sztuka – definicja

Sztuka to forma działalności człowieka, wykonywana przez wszelkiego rodzaju artystów. Jest to tak obszerna i zróżnicowana dziedzina, że nie da się jej określić jedną spójną definicją. W każdej chwili stworzone może zostać dzieło, które nie mieści się w dotychczasowej formule definicji. Sama sztuka pełni wiele bardziej lub mniej ambitnych funkcji takich jak: funkcja estetyczna, dydaktyczna, terapeutyczna czy też społeczna, jednak nie odzwierciedlają one jej istoty.

Sztuka, będąca formą działalności ludzkiej, wykonana przez różnorodnych artystów, jest zjawiskiem niezwykle szerokim i zróżnicowanym, do tego stopnia, że trudno ją zamknąć w jednej, spójnej definicji. Jej istota jest płynna i dynamiczna, a zakres tak szeroki, że praktycznie każde nowe dzieło ma potencjał wykraczać poza ustalone granice dotychczasowych definicji. Sztuka odgrywa różnorodne role, w tym estetyczną, dydaktyczną, terapeutyczną i społeczną, ale te funkcje nie wyczerpują jej istoty.

Początki sztuki, powiązane z rozwojem cywilizacji, prawdopodobnie łączą się z funkcjami magicznymi i obrzędowymi, co do dziś jest widoczne u niektórych ludów pierwotnych.

Różnorodność definicji sztuki, próbujących ująć jej istotę, sięga starożytności. Wtedy uważano sztukę za rodzaj umiejętności czy rzemiosła, opartego na znajomości i stosowaniu ściśle określonych reguł. Jednak w XX wieku Ludwig Wittgenstein zaproponował bardziej otwartą definicję, zaliczając sztukę do grupy pojęć otwartych. Ta próba zdefiniowania sztuki spotkała się z intensywną krytyką, ponieważ według niej niemal wszystko mogło być uznane za sztukę.

Można zatem powiedzieć, że sztuka to zjawisko ewoluujące, odzwierciedlające zmieniające się wartości, konteksty kulturowe i społeczne. Jest zarówno produktem, jak i odzwierciedleniem swoich czasów, ciągle się zmieniając i adaptując. W jej obrębie mieszczą się zarówno tradycyjne formy, takie jak malarstwo, rzeźba czy muzyka, jak i nowoczesne wyrażenia, takie jak sztuka cyfrowa, performance czy sztuka uliczna. Sztuka może być również narzędziem do wyrażania i kształtowania tożsamości osobistej i społecznej, narzędziem krytyki społecznej, a nawet rewolucji politycznej.

Ostatecznie, definicja sztuki pozostaje otwarta i elastyczna, umożliwiając ciągłe odkrywanie i eksplorowanie nowych form, metod i znaczeń.

W poczet sztuki zaliczyć możemy: malarstwo, rzeźbiarstwo, rysunek, taniec, śpiew, aktorstwo, teatr, architekturę itp.

Aberracja , definicja
Wyraz aberracja pochodzi z łaciny od eratio – błądzić i od aberratio – zbłąkanie się, zbłądzenie. Aberracja...
Projekt infrastrukturalny
W dziedzinie energetyki, projektowanie i budowa elektrowni, zarówno tych wykorzystujących odnawialne...
Asnyk Adam, życie i twórczość
Adam Prot Asnyk występujący pod pseudonimem Jan Stożek. Urodził się 11 września 1838 roku w Kaliszu,...
Serce, główny narząd układu krwionośnego
Serce jest jednym z najważniejszych narządów, jakie wchodzą w skład żywych organizmów takich jak strunowce...
Fotografia, techniki fotograficzne
Fotografia jest jedną z popularniejszych w czasach dzisiejszych metoda uchwytywania obrazów.  Samo słowo...
Interpolacja Lagrangea
Interpolacja Lagrange’a zwana także interpolacją wielomianową jest metodą wyznaczania takiego wielomianu...
Interfiks , językoznawstwo , definicja
Interfiks, inaczej międzyrostek to w językoznawstwie część wyrazu występująca pomiędzy dwoma podstawami...
Etruskowie
Etruskowie, zamieszkujący region zwany Etrurią, obejmujący głównie dzisiejszą Toskanię, Umbrię i część...
Infrastruktura, definicja
Wyraz infrastruktura został stworzony ze zrostu dwóch łacińskich wyrazów infra – czyli to co poniżej,...
Molier, życiorys i twórczość
MOLIER a tak naprawdę Jean Baptiste Poquelin urodził się 15 stycznia 1622 roku w Paryżu, zmarł natomiast...
Panteizm, najważniejsze informacje
Panteizm to swoista filozofia lub religia, która uważa boga za otaczający nas świata dokładniej przyrodę....
Ewolucja - definicja
EWOLUCJA czyli kształtowanie się nowych rodzajów i gatunków organizmów żywych, roślin i zwierząt w wyniku...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *