Teatr , definicja

Teatr to typ sztuki polegającej na prezentacji przedstawień. Teatr jest widowiskiem, w którym grupa aktorów daje przedstawienie na żywo zgromadzonej publiczności. Nazwa teatr oznacza także sam spektakl teatralny lub budynek w którym odbywają się spektakle teatralne. Wyróżnić możemy wiele rodzajów widowisk teatralnych: teatr dramatyczny (tragedia, komedia), opera, operetka, balet, pantomima. Teatr jako typ sztuki może być realizowany w różnych swoich rodzajach: teatr radiowy, teatr telewizyjny, teatr lalkowy, teatr repertuarowy, teatr bulwarowy, teatr uliczny, teatr muzyczny. Głównym elementem teatru jest aktor, który buduje dla widza teatralną rzeczywistość. Spektakl teatralny bez aktora jest niemożliwy do realizacji. Aktor stwarza swoją kreację sceniczną z pomocą ruchu na scenie, gestu mimiki i słowa (czasem słowo i dźwięk jest jedyną materią spektaklu jak w teatrze radiowym a czasem spektakl odbywa się z pominięciem słowa jak w pantomimie). Aktorzy ukierunkowują swoje działania na rzecz publiczności, która jest drugim niezbędnym elementem dla zaistnienia spektaklu teatralnego. Spektakl teatralny jest oparty na scenariuszu lub tekście dramatu, stanowiących punkt wyjścia dla jego realizacji. Czasem spektakle powstają na zasadzie kreacji zbiorowej aktorów.

Biblia
Biblia lub inaczej Pismo Święte jest to zbiór ksiąg spisanych po grecku, aramejsku i hebrajsku. Są to...
Staff Leopold, życie i twórczość
Leopold Staff urodził się 14 listopada 1878 roku we Lwowie, zmarł natomiast 31 maja 1957 roku w Skarżycku...
DICKENS KAROL - życie i twórczość
KAROL DICKENS lub Charles John Huffam Dickens posługujący się pseudonimem Boz urodził się 7 lutego 1812...
Motoryzacja
Obecnie do motoryzacji zalicza się również powszechnie pojazdy napędzane innymi rodzajami silników, jak...
Krystalizacja, definicja
Krystalizacja jest procesem polegającym na wytwarzaniu się ciała krystalicznego, którego cechą charakterystyczną...
Sponsoring, definicja
Sponsoring polega na przekazywaniu gotówkowego lub innego wsparcia beneficjentowi, aby uczynić jego działalność...
Pierścienice, charakterystyka
Pierścienice to zwierzęta zaliczane do bezkręgowców, które posiadają wydłużone ciało zbudowane z pierścieni....
Adresat , definicja
Adresat to inaczej odbiorca komunikatu, który jest zamierzony przez nadawcę. Adresatem nie jest zatem...
Lotnisko , definicja
Lotnisko lub port lotniczy to zespół budowli i budynków oraz obszar na jakim startują i lądują statki...
Wychowanie
Jest jedną z form działalności społecznej, na którą składa się wiele procesów i zabiegów. Mają one na...
Epoka żelaza, prehistoria
Epoka żelaza to jedna z trzech głównych epok prehistorycznych. Jest ona ostatnia epoką, następującą bezpośrednio...
Morsztyn Jan Andrzej, życie i twórczość
Jan Andrzej Morsztyn herbu Leliwa urodził się 24 czerwca 1621 roku w Raciborsku, zmarł 8 stycznia 1693...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *