Interfiks , językoznawstwo , definicja

Interfiks, inaczej międzyrostek to w językoznawstwie część wyrazu występująca pomiędzy dwoma podstawami słowotwórczymi. Interfiks jest morfemem odpowiadającym za tworzenie wyrazów pochodnych, złożonych. Interfiksy występują w niektórych wyrazach złożonych z przyczyn fonetycznych. Dla przykładu językoznawstwo język-o-znawstwo.

Mapa
Jest to uogólniony zarys ukazujący Ziemię oraz jej poszczególne elementy. Mapa równie dobrze ukazywać...
Abstrakcja, filozofia, definicja
Abstrakcja to pojęcie o wielowymiarowym charakterze, które przyjmuje różne znaczenia w zależności od...
London Jack, życiorys i twórczość
Jack London, tak naprawdę John Griffith Chaney urodził się 12 stycznia 1876 roku w San Francisco a zmarł...
Serce, główny narząd układu krwionośnego
Serce jest jednym z najważniejszych narządów, jakie wchodzą w skład żywych organizmów takich jak strunowce...
Polski Mesjanizm, definicja
Polski Mesjanizm, to specyficzny i charakterystyczny wyłącznie dla Polski, nurt filozoficzny. Największy...
Co to jest marketing relacji?
Komunikacja dwukierunkowa jest kolejnym ważnym elementem. Otwarte kanały komunikacji, takie jak media...
Ziemia
To nasza ojczysta planeta, na której żyjemy od samego początku naszego istnienia. Ziemia jest trzecią...
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo to nic innego jak przeciwieństwo zagrożenia i lęku. Jest to stan zarówno psychiczny jak...
Anarchia
W świecie, gdzie porządek często idzie w parze z autorytarnym żelaznym uściskiem, anarchia wyłania się...
GPU (Graphics Processing Unit)
GPU, czyli Graphics Processing Unit, to kluczowy komponent w dzisiejszych systemach komputerowych, mający...
Historia sztuki
Historia sztuki jest nauką, która zajmuje się badaniem i poznawaniem dziejów i rozwoju sztuki. Badania...
Gwasz, techniki malarskie
Gwasz- (wł. Quazzo-rosa, farba wodna) to technika znana od czasów średniowiecza, stosowana do wykonywania...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *