Plastyka, definicja

Plastyka inaczej sztuki plastyczne to jedna z podstawowych sztuk pięknych obok muzyki oraz literatury. Plastyka obejmuje wizualną twórczość artystyczną. Wyróżnić możemy plastyczne formy płaskie i przestrzenne. Wśród form płaskich są: malarstwo, grafika, kaligrafia, fotografia, ornamentyka. Wśród form przestrzennych są: rzeźba, instalacja, architektura, scenografia, projektowanie strojów, wzornictwo przemysłowe, rzemiosło artystyczne.

Depresja, definicja
Depresja – to choroba, która według Światowej Organizacji Zdrowia jest czwartym najpoważniejszym...
Ceramika
Ceramika to dziedzina polegająca na formowaniu ręcznym lub maszynowym różnego rodzaju wyrobów z gliny,...
Biologia
Biologia (z gr. βίος (bios) – życie i λόγος (logos) – słowo, nauka) – dziedzina nauki zajmująca...
Epistemologia, definicja
Epistemologia to jeden z działów filozofii, który rozpatruje relacje, jakie zachodzą pomiędzy poznaniem...
Monoteizm, podstawowe informacje
Monoteizm to określenie wywodzące się z języka greckiego i w uproszczeniu oznacza jedynobótwo, tak więc...
Onomatopeja , definicja
Onomatopeja to inaczej dźwiękonaśladownictwo. Jest to figura retoryczna stosowana w poezji polegająca...
Mars, planeta Układu Słonecznego
Mars jest jedną z planet Układu Słonecznego, jest czwarta w kolejności, co do odległości od Słońca. Jego...
Afrodyta, grecka mitologia
Afrodyta jest jednym z greckich bóstw zamieszkujących Olimp. Jej pochodzenie nie zostało jasno określone,...
Goethe Johan, życie i twórczość
Johann Wolfgang von Goethe urodził się 28 sierpnia 1749 roku we Frankfurcie nad Niemnem, zmarł w marcu...
Faszyzm, podstawowe informacje
Faszyzm jest jedną z doktryn politycznych, jakie funkcjonowały na początku 20 wieku. Początki faszyzmu...
Kontekst, semantyka, definicja
Słowo kontekst wywodzi się z łaciny od contexto co oznaczało; zależność, związek, łączność. W semantyce...
Interfiks , językoznawstwo , definicja
Interfiks, inaczej międzyrostek to w językoznawstwie część wyrazu występująca pomiędzy dwoma podstawami...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *