Nałkowska Zofia, życie i twórczość

ZOFIA NAŁKOWSKA urodziła się 10 listopada 1884 roku w Warszawie, zmarła 17 grudnia 1954 roku również w Warszawie. Była córką wybitnego pedagoga, geografa i publicysty, który wyznawał lewicowo-marksistowskie poglądy. Nałkowska otrzymała staranne wykształcenie, skończyła z wyróżnieniem stancję pani Hoene w 1901 roku. Niestety nie kontynuowała nauki w szkole wyższej ale uczęszczała na wykłady tajnego Uniwersytetu Latającego.

 

Swój debiut artystyczny Nałkowska miała w roku 1898 w postaci wiersza pod tytułem „Pamiętam”. Jej pierwsze opowiadanie opublikowane zostało w 1903 roku, pierwsza powieść to rok 1904. Również tego samego roku wyszła za mąż za Ludwika Rygiera, z którym zamieszkała w Kielcach. Niestety małżeństwo to nie przetrwało. Nałkowska po rozstaniu powróciła do Warszawy gdzie mieszkała do roku 1922, w którym to wyszła ponownie za mąż za Jana Gorzechowskiego. Podobnie jak poprzednie tak i to małżeństwo się rozpadło.

 

Pisarka była silnie związana z życiem społecznym i kulturalnym, co potwierdzała występując z żądaniami o równouprawnienia kobiet, utworzenie Zawodowego Związku Literatów Polskich. Jako jedyna kobieta została członkiem Polskiej Akademii Literatury. W latach okupacji Nałkowska mieszkała w Warszawie utrzymując się ze sklepiku tytoniowego angażując się jednocześnie w konspiracyjne życie kulturalne.

 

Do jej najsłynniejszych dzieł zaliczyć można: Kobiety, Książę, Rówieśnice, Narcyz, Węże i róże, Granica, Mój ojciec, Dom kobiet, Dzień jego powrotu, Medaliony.

 

Zobacz testy z języka polskiego dla szkół średnich i gimnazjum

Szklarski Alfred - życie i twórczość
ALFRED SZKLARSKI urodził się 21 stycznia 1912 roku w Chicago a zmarł 9 kwietnia 1992 roku w Katowicach....
Wiedza
Jest to termin powszechnie używany przez społeczeństwo, niestety nie posiada ogólnie przyjętej definicji....
Energia wodna, alternatywne źródło zasilania
Energia wodna pozyskiwana jest poprzez wykorzystanie zjawiska polegającego na przemieszczaniu się wody...
Satyra - definicja, rodzaje
SATYRA zaliczana jest to grona gatunków literackich, ale równie dobrze można ją nazwać gatunkiem publicystycznym....
Woda, najważniejsze informacje
WODA pokrywa prawie ¾ powierzchni Ziemi. Oceany, których przeciętna głębokość wynosi około 3km, zawierają...
Polskie wynalazki - Aeroskop
Aeroskop został skonstruowany w roku 1909 przez Kazimierza Prószyńskiego jako prototyp kamery reporterskiej...
Konstytucja
Jest to akt prawny, który nazywany jest również ustawą zasadniczą. Akt ten przeważnie uważany jest za...
Polskie wynalazki - Lampa naftowa
Lampa naftowa – skonstruowana przez Ignacego Łukasiewicza w 1853 roku. Była efektem prac nad destylacją...
Interfiks , językoznawstwo , definicja
Interfiks, inaczej międzyrostek to w językoznawstwie część wyrazu występująca pomiędzy dwoma podstawami...
Tkanka nabłonkowa, charakterystyka
Tkanka to zespół komórek, które wykazują podobieństwo budowy, wspólne pochodzenie oraz pełnią określone...
Jezioro
Jezioro to naturalny zbiornik wodny, który występuje na lądzie. Warunkiem istnienia jeziora jest zagłębienie,...
Leonardo da Vinci , podstawowe informacje
Leonardo da Vinci to artysta i naukowiec, twórca wielu wybitnych dzieł sztuki i wynalazca. Urodził się...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *