Portret, malarstwo

Portret- (łac. Protrahere- wyjawiać) to takie przedstawienie ukazujące człowieka, w którym artysta stara się oddać rysy modela, uwzględnić jego indywidualne cechy zewnętrzne oraz uchwycić wyraz psychologiczny. W zależności od skali wizerunku wyróżniamy portret głowy, popiersie, portret do kolan lub całej postaci, tzw. Enpied. Ze względu na sposób ujęcia możemy wyodrębnić ujęcie enface, z profilu lub ujęcie półprofilowe, tzw. ¾. Modelem może być pojedyncza osoba, wtedy mówimy o portrecie indywidualnym, lub grupa osób, która tworzy przedstawienie zwane portretem zbiorowym.

 

Szczególnym typem portretu jest autoportret, w którym artysta uczynił modelem samego siebie. Najbardziej popularnym typem portretu jest portret realistyczny, które początków należy szukać w antycznej sztuce rzymskiej. Zyskał on na autonomii szczególnie w dobie renesansu i baroku.  Ewenementem  na skalę światową  są polskie portrety trumienne, podobizny osoby zmarłej w ujęciu samej twarzy bez użycia światłocienia, malowane na blasze cynkowej i przytwierdzane do trumny. Od czasów  wynalezienia fotografii motyw portretu stracił na popularności.

Zdrada - definicja
W relacjach osobistych, zdrada często wiąże się z niewiernością, gdy jedna strona narusza zaufanie drugiej...
Geometria, definicja
Nazwa pochodzi z greckiego geo – ziemia, metria – miara. Geometria to dział matematyki zajmujący się...
Salinger J.D. życiorys i twórczość
JEROME DAVID SALINGER urodził się 1 stycznia 1919 roku w Nowym Jorku, zmarł natomiast 27 stycznia 2010...
Oko, budowa i działanie
Oko jest narządem, który dzięki swej budowie umożliwia określanie kierunku padania światła oraz intensywność,...
Tkanka mięśniowa, charakterystyka
Tkanka mięśniowa w grupie kręgowców, która pochodzi od mezodermy. Jest jedną z podstawowych tkanek. Zbudowana...
Adresat , definicja
Adresat to inaczej odbiorca komunikatu, który jest zamierzony przez nadawcę. Adresatem nie jest zatem...
Anoreksja
Anoreksja (inaczej jadłowstręt) to choroba o silnym podłożu psychicznym. Najczęściej cierpią na nią ludzie...
Sztuka - definicja
Sztuka, będąca formą działalności ludzkiej, wykonana przez różnorodnych artystów, jest zjawiskiem niezwykle...
Plastyka, definicja
Plastyka inaczej sztuki plastyczne to jedna z podstawowych sztuk pięknych obok muzyki oraz literatury....
Polski Mesjanizm, definicja
Polski Mesjanizm, to specyficzny i charakterystyczny wyłącznie dla Polski, nurt filozoficzny. Największy...
Nokturn, malarstwo
Nokturn- (łac. Nocturnus-nocny)- to obraz, którego motywem jest przedstawienie nocnej scenerii przyrody...
Religia, definicja
Religia jest to system wierzeń oraz praktyk, charakteryzujący relacje pomiędzy w różny sposób rozumianą...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *