Faszyzm, podstawowe informacje

Faszyzm jest jedną z doktryn politycznych, jakie funkcjonowały na początku 20 wieku. Początki faszyzmu datuje się na okres międzywojenny, a miejscem gdzie został wykreowany były Włochy. Doktryna ta z założenia sprzeciwiała się zarówno liberalizmowi jak i komunizmowi, była przeciwna demokracji parlamentarnej, uznając i propagując kult państwa. W początkowej fazie istnienia faszyzmem określano jedynie pierwowzór panujący we Włoszech. Z czasem jednak nazewnictwo to zaczęło funkcjonować również w odniesieniu do innych pokrewnych ruchów obecnych w latach 20 i 30 XX wieku. Jednym z takich ruchów był narodowy socjalizm w Niemczech.

 

Głównymi cechami charakteryzującymi faszyzm są: etatyzm, militaryzm, imperializm, populizm, nacjonalizm, totalitaryzm itp. Poza tymi elementami niemiecki faszyzm, a raczej narodowy socjalizm charakteryzował się również silnym rasizmem, a także walka przeciw religii, antysemityzm, jak i szowinizm. Współpraca nawiązana między Hitlerem a Mussolinim doprowadziła do przejęcie tych cech również przez włoski faszyzm.

 

„Faszyzm jest formą dyktatury nacjonalistycznej, która opiera się na kilku zasadach. Najważniejszym dobrem w państwie faszystowskim jest wspólnota, to znaczy naród (rozumiany jako ogół obywateli państwa) lub grupa etniczna rozumiana jako tożsama z narodem[potrzebne źródło]. Prawa jednostki są podporządkowane prawom narodu, który zyskuje tym samym realną osobowość, nie tylko jako pojęcie abstrakcyjne. Każde działanie dla jej dobra i na jej korzyść jest działaniem moralnie usprawiedliwionym.”[wikipedia]

 

Zobacz testy z historii dla szkół średnich i gimnazjum

Pulsary, definicja
PULSARY to obiekty astronomiczne, prawdopodobnie gwiazdy neutronowe, wysyłające okresowe, krótkie impulsy...
Kwestionariusz, podstawowe informacje
Kwestionariusz to zbiór pytań zapisanych w określony sposób, na które będzie odpowiadał respondent, czyli...
Broszkiewicz Jerzy, życie i twóczość
JERZY BROSZKIEWICZ urodził się 6 czerwca 1922 roku we Lwowie, zmarł natomiast 4 października 1993 roku....
Pejzaż, malarstwo
Pejzaż- to nie tylko przedstawienie naturalnego krajobrazu, może nim być także pejzaż miejski, nazywany...
Autorytaryzm, system polityczny
Autorytaryzm jest jednym z systemów sprawowania władzy w państwie. Przykładem rządów tego typu były rządy...
Przechrzta
Termin “przechrzta” w języku polskim ma głębokie korzenie historyczne i kulturowe. Początkowo...
Bezkręgowce, podział budowa
Bezkręgowce to nazwa dotycząca wszystkich grup zwierzęcych charakteryzujących się zróżnicowaną budową...
Ułaskawienie prezydenta (prawo łaski)
Ułaskawienie przez prezydenta, znane również jako akt łaski, jest wyjątkowym narzędziem prawodawczym...
Stres - definicje
STRES to jedno z modniejszych haseł, które słyszy się na co dzień jako wymówka na wszystko. Faktem jest,...
Alkoholizm, najważniejsze informacje
Alkoholizm-to choroba polegająca na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. Przewlekły alkoholizm...
Pastel, malarstwo
Pastel- technika pasteli, ze względu na szerokie możliwości uzyskiwania efektów barwnych sytuowana jest...
Historia Polski - daty
966 r. – Chrzest Polski przyjęty przez Mieszka I, co zapewniło otwarcie państwa na Europę. 1025...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *