Elektrownia, sposób działania i rodzaje

Z energii elektrycznej korzysta większość używanych przez człowieka urządzeń w życiu codziennym. Jeśli nie są zasilane bezpośrednio z sieci to przynajmniej, co jakiś czas za jej pomocą ładowane (telefony komórkowe). By każdy z nas mógł korzystać z tych dobrodziejstw energia do naszych domów przesyłana jest z elektrowni, oddalonych często o kilkaset kilometrów od odbiorcy.

 

Aby energia ta powstałą, musi być najpierw wytworzona przez wielkie generatory, które produkują prąd podczas ruchu. Muszą więc być napędzane, zazwyczaj zadanie to spełniają turbiny, te z kolei napędza przeważnie strumień pary wodnej wytworzonej w specjalnych kotłach. Innymi sposobami napędzania turbin jest wykorzystanie strumienia wody, wiatru lub gazu.

 

Wyróżnia się trzy główne typy elektrowni, są to elektrownie korzystające z paliwa węglowego lub olejowego, elektrownie jądrowe, a także elektrownie działające w systemach łączonych (gazowo-parowe).  W elektrowniach węglowych wykorzystuje się miał węglowy do podgrzania wody, wytwarzając parę skierowaną na turbinę. Wykorzystana para jest schładzana i powraca w postaci wody z powrotem do zbiornika. Analogicznie sytuacja wygląda w pozostałych rodzajach elektrowni. Różnią się tylko sposoby podgrzewania wody. W elektrowni atomowej w celu tym wykorzystuje się reaktory jądrowe, w których zachodzi proces rozszczepiania atomów np. radioaktywnego uranu.  W przypadku elektrowni parowo-gazowych korzysta się z silników odrzutowych zasilanych gazem.

 

Epoka wiktoriańska
Epoka wiktoriańska, obejmująca lata panowania królowej Wiktorii od 1837 do 1901 roku, jest jednym z najbardziej...
Kalendarz, najważniejsze informacje
KALENDARZ jest stosowanym przez ludzi sposobem na podzielenie czasu oraz uporządkowanie dni. Stosuje...
Bakterie, mikroorganizmy
Bakterie to mikroorganizmy, które charakteryzują się jedno lub wielokomórkową budowa o charakterze prokariotycznym....
Energia wodna, alternatywne źródło zasilania
Energia wodna pozyskiwana jest poprzez wykorzystanie zjawiska polegającego na przemieszczaniu się wody...
Płazy, charakterystyka
Płazy to zwierzęta należące do gromady kręgowców. Są to zwierzęta ziemno wodne, czyli przystosowane do...
Ekspresja, definicja
Ekspresja- (łac. exprimere – wyrażać) sposób malowania oparty o działanie środków wyrazu plastycznego...
Darwinizm, definicja
Darwinizm- twórcą tej myśli ewolucyjnej jest Karol Robert Darwin, który wyróżnił następujące czynniki...
Krasiński Zygmunt, życie i twórczość
Zygmunt Krasiński urodził się w 1812 roku w Paryżu, zmarł natomiast w 1859 roku również w Paryżu. Jego...
Hiperbola
środek stylistyczny polegający na ukazaniu opisywanego zjawiska w sposób przesadny, wyolbrzymiony. Stosowanie...
Grzech - definicje
Grzech jest pojęciem obecnym w wielu religiach.  Oznacza on przekroczenie pewnych konkretnych norm moralnych...
Polskie wynalazki - Ebuliometr
Ebuliometr – przyrząd do oznaczania temperatury wrzenia, skonstruowany przez Wojciecha Świętosławskiego....
Reumatyzm,najważniejsze informacje
Reumatyzm- określenie dolegliwości objawiających się bólem mięśni i stawów. Choroby reumatyczne podzielić...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *