„Klechdy domowe” – podanie o Popielu, wypracowanie

Wypracowanie dotyczy podania o Popielu i stanowi streszczenie tej opowieści. Popiel był potomkiem Lecha. Władał on w grodzie zwanym Kruszwicą. Jego władzy podlegali inni kniaziowie, z którymi jednak nie chciał dzielić władzy. Za namową żony, Niemki, nie organizował wieców, nie radził się poddanych, jak to od dawna było w zwyczaju, co nie podobało się innym kniaziom. Buntowali się oni przeciwko takim rządom, przeciwko bezwzględności i niesprawiedliwości Popiela. Ten zaś, w obawie przed buntem i utratą władzy postanowił pozbyć się krewniaków. Wydał on ucztę, na którą zaprosił zainteresowanych, po czym otruł ich winem, a ich ciała wrzucił do Gopła. Jednak dosięgła go ręka zemsty, bo z zatopionych ciał wylęgły się całe zastępy myszy, które dotarły, za ukrywającym się zbrodniarzem do wieży i tam pożarły Popiela i jego rodzinę. Wypracowanie zawiera 309 wyrazów / 2030 znaków.

Podanie ukazuje losy pewnego okrutnego i bezwzględnego władcy, zwanego Popielem. Był on potomkiem Lecha, ale nie był dobrym królem. Władał w grodzie, zwanym Kruszwicą. Był surowy i groźny, chciał rządzić krajem sam, nie dopuszczał do władzy swoich pobratymców, nie organizował wieców, nie radził się poddanych, jak to od dawna było w zwyczaju. Nie liczyło się dla niego dobro jego poddanych. Dla niego liczyła się tylko władza i bogactwo. To nie podobało się innym kniaziom. Buntowali się oni przeciwko takim rządom, przeciwko bezwzględności i niesprawiedliwości Popiela. Kniaziowie sprzeciwiali się takim rządom Popiela i odmawiali mu posłuszeństwa, nie chcieli uczestniczyć w jego wojnach ani wyprawach.

Popiel miał  żonę, Niemkę, która przekonywała go, że w jej kraju tak właśnie się włada, i że książęta nie potrzebowali pomocy w podejmowaniu decyzji związanych z ich krajami. To właśnie ona zatruwała jego umysł i przekonywała do nienawiści wobec własnego ludu.

Popiel, w obawie przed buntem i utratą władzy postanowił pozbyć się krewniaków. Nie chciał dopuścić do połączenia sił jego krewnych z buntującymi się kniaziami. Wiedział, że okażą się na tyle silni, że pozbawią go tronu i władzy. Za namową okrutnej żony wydał ucztę, na którą zaprosił wszystkich swoich stryjów. W obawie przed buntem i próbą odebrania mu władzy postanowił zabić wszystkich, a uczynił to dzięki żonie, która podała zebranym zatrute wino i miód. Umierali oni w straszliwych męczarniach. Następnie wymordowanych wrzucono na rozkaz Popiela do Gopła.

Zbrodnia szybko jednak została ukarana, bowiem z zatopionych ciał wylęgły się całe zastępy myszy, które ruszyły na Popiela i jego rodzinę. Ten, nie znając sposobu na pozbycie się tak nietypowego wroga, ratował się ucieczką. Wraz z rodziną udał się do murowanej wieży, znajdującej się na wyspie, zewsząd otoczonej wodą, licząc, że uda mu się uniknąć śmierci. Tak się jednak nie stało, bowiem myszy przedarły się przez wodę, dopadły Popiela i zagryzły go. Zbrodniarz poniósł srogą i bardzo bolesną karę.

„Piosenka o porcelanie” interpretacja wiersza Czesława Miłosza
„Piosenka o porcelanie” interpretacja wiersza Czesława Miłosza Czesław Miłosz to jeden z najwybitniejszych pisarzy polskich. W 1980 roku został...
„Proces” Franz Kafka- władza a jednostka- wypracowanie
„Proces” Franz Kafka- władza a jednostka Franz Kafka autor „Procesu” był z wykształcenia doktorem prawa jego zainteresowania obejmowały natomiast...
Doktor Dolittle – charakterystyka postaci, H. Lofting
Doktor Dolittle jest tytułowym bohaterem książki H. Loftinga pt: „Doktor Dolittle i jego zwierzęta. Doktor „mieszkał w Anglii w małym miasteczku...
„Nagrobek” Wisławy Szymborskiej interpretacja wiersza, wypracowanie
Analiza utworu „Nagrobek” Wisławy Szymborskiej „Nagrobek” to jeden z utworów autorstwa Wisławy Szymborskiej. Jest on wyjątkowo cenny przy próbie...
Sprawdzian – życie i twórczość Marii Konopnickiej, ściąga
Biografia Maria Konopnicka (z domu Wasiłowska) urodziła się 23 maja 1842 roku w Suwałkach. Lata młodości spędziła w Kaliszu, dokąd przeniósł...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *