Uran, planeta Układu Słonecznego

Uran to planeta wchodząca w skład Układu Słonecznego. Jest jednym z gazowych olbrzymów, który w kolejności planet oddalonych od Słońca zajmuje siódme miejsce. W pozostałych rankingach zajmuje kolejno czwarte i trzecie miejsce odpowiednio dla masy i wielkości. Planeta ta nazwę swą zawdzięcza greckiej mitologii, gdzie Uranos jest ojcem Kronosa (Saturna), a dziadkiem Zeusa (Jowisza). Mimo, że planetę ta da się dostrzec gołym okiem, to starożytni obserwatorzy nie uznali jej za planetę. Spowodowane to było jej niskim współczynnikiem jasności oraz nikłym ruchem po sferze niebieskiej.

 

Uran został odkryty dopiero w roku 1781 i było to pierwsze odkrycie nowej planety w erze nowożytnej. Znaleziska tego dokonał sir. William Herschel. Odkrycia tego dokonał za pomocą teleskopu i było to pierwsze wydarzenie tego typu. Sam Uran zarówno składem chemicznym jak i budową zbliżony jest do Neptuna, odbiegając jednocześnie od Jowisza i Saturna. Mimo tego, iż atmosfera Urana jest  podobna do tej jaka występuje na pozostałych dwóch olbrzymach, to jednak zawiera ona więcej substancji lotnych, zwanych lodami. Czas jaki planeta ta potrzebuje na wykonanie pełnego obrotu wokół Słońca wynosi 84 lata, średnica równika to 51118 km.

Barbakan
Barbakany rozwinęły się w późnym średniowieczu. Jest to budowla w kształcie kolistym lub półkolistym...
Herling-Grudziński Gustaw, życie i twórczość
Gustaw Herling-Grudziński urodził się 20 maja 1919 roku w Kielcach, zmarł natomiast w nocy z 4 na 5 lipca...
Energia mechaniczna
W skład energii mechanicznej wchodzić może zarówno energia potencjalna, jak i kinetyczna. W skład energii...
Goethe Johan, życie i twórczość
Johann Wolfgang von Goethe urodził się 28 sierpnia 1749 roku we Frankfurcie nad Niemnem, zmarł w marcu...
Autorytaryzm, system polityczny
Autorytaryzm jest jednym z systemów sprawowania władzy w państwie. Przykładem rządów tego typu były rządy...
Energia geotermiczna, alternatywne źródło zasilania
Energia geotermiczna jest naturalnym źródłem ciepła, wytwarzanego przez naszą planetę. Źródło to znajduje...
Geologia, definicja i historia
Geologia jest jedną z wielu nauk skupiających się wokół Ziemi. Jej zadaniem jest badanie budowy, własności...
Chemia
Chemia (grec. χημεία – chemeia) – nauka badająca naturę i własności substancji, a zwłaszcza przemiany...
Mukowiscydoza, podstawowe informacje
Mukowiscydoza- choroba genetyczna (występuje mutacja w genie, którego produkt jest związany z transportem...
Derywat ekonomia , definicja
Derywat to w ekonomii inaczej instrument pochodny finansowy w ramach działalności inwestycyjnej. Derywaty...
Golarz - kim był, jest
Golarze zajmowali się przede wszystkim goleniem brody i strzyżeniem włosów. Jednak ich rola w społeczeństwie...
Public relations, definicja
Public relations (PR)- to zespół celowo zorganizowanych działań o charakterze ciągłym, zapewniających...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *