Skala

Termin skala wywodzi się od łacińskiego słowa oznaczającego szczebel. W języku polskim słowo to ma zastosowanie w wielu dziedzinach. W każdej dziedzinie życia czy też nauki termin ten pojawia się nieustannie w niezliczonych ujęciach.

 

W znaczeniu odnoszącym się do pomiarów skala jest systemem, którego celem jest kodowanie pozyskanych w procesie pomiaru danych oraz symboli. Każdy z symboli odpowiada ściśle określonej zmiennej, która charakteryzuje badany przedmiot, czy też zjawisko. Wszystkie dostępne skale pomiarowe mogą zostać klasyfikowane według przeróżnych cech. Tą najbardziej popularna jest klasyfikacja zgodna ze sposobem za pomocą którego zestawić można wyniki dwóch lub więcej pomiarów. Skale pomiarowe dzielimy na nominalne, ilorazowe, porządkowe, interwałowe, absolutne oraz wiele innych.

 

Wykorzystanie skali jest powszechne w naszym otoczeniu. Spotkać się możemy ze skalą w muzyce, w psychologii gdzie skala to ocena stanu psychicznego pacjenta, w medycynie gdzie używa się skali do opisu stanu zdrowia pacjenta, można za jej pomocą określić nawet temperaturę czy też twardość wody. Ma ona również bardzo szerokie zastosowanie w statystyce.

 

Czarna dziura, powstawanie i cechy
CZARNA DZIURA to zjawisko, które powstaje w skutek zapadnięcia się gwiazdy o dużej masie. Charakteryzuje...
Animacja filmowa.
Animacja filmowa. Pojęcie animacji pochodzi od ożywiania i ruchu. Animacja w grafice oznacza ożywianie...
Krasiński Zygmunt, życie i twórczość
Zygmunt Krasiński urodził się w 1812 roku w Paryżu, zmarł natomiast w 1859 roku również w Paryżu. Jego...
Paxintegracja
Paxintegracja, to termin będący połączeniem dwóch słów: “pax”, co w łacinie oznacza “pokój”,...
Szymborska Wisława, życie i twórczość
Wisława Szymborska urodziła się 2 lipca 1923 roku w Prowencie. Jej ojcem był Wincenty Szymborski, zarządca...
Grafika, definicja
Grafika jest jedną z głównych dziedzin w sztuce plastycznej obok rzeźby i malarstwa. Grafika obejmuje...
Archaizm
Archaizm jest określeniem, która nadaje się wyrazowi lub konstrukcji składniowej lub związkowi wyrazów,...
Jamochłony, charakterystyka
Jamochłony to bezkręgowce żyjące w wodach, do których należą parzydełkowce i żebropławy. Organizmy te...
APOKRYFY
Greckie słowo apòkryfos występuje w swym pierwotnym znaczeniu w trzech wersetach biblijnych mówiących...
Demokracja
Pojęcie to swoją nazwę wywodzi z greckich słów demos – ludu, krateo – rządzę. Demokratia czyli „rządy...
Wenus, planeta Układu Słonecznego
Wenus to jedna z planet Układu Słonecznego, która jest drugą co do oddalenia od Słońca planetą. Planeta...
Elektrownia, sposób działania i rodzaje
Z energii elektrycznej korzysta większość używanych przez człowieka urządzeń w życiu codziennym. Jeśli...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *