Kara śmierci

Kara śmierci- jest nazywa także karą główną, bądź karą ostateczną, polega na pozbawieniu życia sprawcy przestępstwa. Kara ta stosowana jest od początków istnienia prawa, różnie w zależności od krajów, systemów prawnych i epok, najczęściej za czyny uniwersalnie pojmowane, jako zbrodnie takie jak zabójstwo lub zdrada stanu, ale także za drobniejsze przestępstwa, w tym skierowane przeciw mieniu lub nawet występki obyczajowe, jak cudzołóstwo. Była bądź jest też zapisana w prawach religijnych różnych wyznań.

 

Kara śmierci była zapoczątkowana przez Drakona, który to kilkaset lat przed naszą erą wprowadził – nawet za te najmniejsze wykroczenia najwyższy wymiar kary. W jego czasach jak i późniejszych kontrowersyjne, przeczące zasadom moralnym wyroki były wykonywane w rozmaity sposób: poprzez tortury, spalenie, krzesło elektryczne, ścięcie głowy na głównym placu w obecności społeczeństwa. Z dużą skutecznością zmniejszało to i zwalczało przestępczość przez setki lat na terenie całego świata.
W Polsce jedne z ostatnich kar śmierci odbyły się na osobach skazanych na śmierć po roku 1945, natomiast ostatnia kara śmierci wykonana w Polsce była na skazanym za gwałt i zabójstwo w 1988 roku. Dziesięć lat później, w myśl Kodeksu Karnego kara śmierci została zamieniona na karę dożywotniego więzienia.

Dyplolabirynt - o co chodzi?
Wyobraź sobie dyplolabirynt jako pełną zawiłości i niespodziewanych zwrotów akcji ścieżkę dyplomacji,...
Bezrobocie
Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym, występującym w każdym państwie. W zależności od poziomu rozwoju...
Kometa, definicja
KOMETA to ciało niebieskie o masie mniejszej niż planeta i odmiennej budowie. Jasna kometa na nocnym...
Kanibalizm, definicja
Kanibalizm jest zjawiskiem obecnym w przyrodzie, występującym w różnych formach wśród wielu gatunków....
Remont, definicja
Remont to proces w wyniku którego zostaje przywrócona wartość użytkowa jakiegoś obiektu, maszyny, urządzenia,...
Polskie wynalazki - Kamizelka kuloodporna
Kamizelka kuloodporna – specjalny ubiór wykonany w formie przypominającej kamizelkę, mający chronić przed...
Kwas rybonukleinowy, RNA , definicja
W zasadzie grupa kwasów rybonukleinowych z szerszej grupy kwasów nukleinowych. Są to organiczne związki...
Projekt infrastrukturalny
W dziedzinie energetyki, projektowanie i budowa elektrowni, zarówno tych wykorzystujących odnawialne...
Ideologia , definicja
Ideologia w etymologicznym ujęciu wywodzi się od greckich słów idea – myśl i logos – nauka. Pojęcie ideologia...
Anoreksja
Anoreksja (inaczej jadłowstręt) to choroba o silnym podłożu psychicznym. Najczęściej cierpią na nią ludzie...
Ekonomia, definicja
Ekonomia to nauka o sposobie wykorzystywania zasobów ziemskich przez jednostki i społeczeństwo w celu...
Aforyzm
Aforyzm zwięzła wypowiedz, zwykle ograniczona do jednego zdania. Zadaniem aforyzmu jest wyrażenie ogólnej...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *