Biopaliwo

Biopaliwa posiadają znaczną różnorodność z uwagi na różne pochodzenie i sposoby powstawania. Z fizycznego punktu widzenia możemy wyróżnić biopaliwa: stałe, ciekłe i gazowe. Biopaliwami są: brykiety słomiane, granulat trzcinowy, alkohol etylowy, olej rzepakowy, gaz drzewny. Najnowocześniejszym obecnym biopaliwem jest paliwo uzyskiwane z glonów. Glony zapewniają 30 -stokrotnie większą wydajność w produkcji biopaliwa od innych źródeł organicznych. Biopaliwa są paliwami ekologicznymi niepowodującymi efektu emisji CO2 . Wydzielany dwutlenek węgla w trakcie spalania biopaliw wcześniej został zasymilowany w trakcie wzrostu roślin, będących podstawą produkcji biopaliw.

Subiektywizm , definicja
Subiektywizm to inaczej stronniczość. Jest to kierowanie się w ocenie faktów i działaniu wyłącznie własnymi...
Ułaskawienie prezydenta (prawo łaski)
Ułaskawienie przez prezydenta, znane również jako akt łaski, jest wyjątkowym narzędziem prawodawczym...
Sawanna, podstawowe informacje
Sawanna to pewien obszar terenu znajdującego się w strefie międzyzwrotnikowej, którego cecha charakterystyczną...
Kara śmierci
Kara śmierci- jest nazywa także karą główną, bądź karą ostateczną, polega na pozbawieniu życia sprawcy...
Kwazary, definicja
KWAZARY wykryto początkowo jako bardzo silne sygnały radiowe, dochodzące z poszczególnych części nieba....
Kultura - definicje
Określenie “kultura” jest pojęciem niezwykle szerokim i obejmuje szereg dziedzin aktywności...
Grunt, malarstwo
Grunt- jest zaprawą malarską, którą pokrywa się podobrazie w celu zapobieżenia chłonności podłoża. Zaprawy...
Akryl, techniki malarstwa
Akryl- jest techniką wyjątkowo ceniona przez współczesnych artystów. farbę akrylową uzyskujemy z połączenia...
Oksymoron , definicja
Oksymoron to wyrażenie w języku powstałe na skutek zestawienia dwóch lub więcej przeciwstawnych tak naprawdę...
Kwas rybonukleinowy, RNA , definicja
W zasadzie grupa kwasów rybonukleinowych z szerszej grupy kwasów nukleinowych. Są to organiczne związki...
Katastrofizm, definicja
Katastrofizm- to myśl ewolucyjna, której twórcą jest Georges Cuvier. Do założeń teorii kataklizmów należą:   *...
Polskie wynalazki - Bomba kryptologiczna
Bomba kryptologiczna, bomba Rejewskiego – urządzenie mechaniczno-elektryczne skonstruowane przez polskich...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *