Szymborska Wisława, życie i twórczość

Wisława Szymborska urodziła się 2 lipca 1923 roku w Prowencie. Jej ojcem był Wincenty Szymborski, zarządca dóbr hrabiego Władysława Zamoyskiego. Jej matką byłą Anna Maria z domu Rottermund. Wisława wraz z rodzicami mieszkała w Toruniu, a później w Krakowie. Naukę początkowo pobierała w Szkole Podstawowej im. Józefy Joteyko, później w Gimnazjum Sióstr Urszulanek. Kiedy wybuchła II wojna światowa, zmuszona była do kontynuowania edukacji na tajnych kompletach.

 

W roku 1943 rozpoczęła pracę na kolei, jako urzędnik. Pracę tą podjęła, aby uniknąć wywiezienia na roboty do Rzeszy. Również w okresie tym zaczęły pojawiać się jej pierwsze nieśmiałe twory artystyczne. W roku 1945 bała już czynny udział w literackim życiu Krakowa. Tego samego roku rozpoczęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierunek ten zmieniła niedługo później na socjologię. Niestety ze względu na brak środków finansowych zmuszona była przerwać naukę.

 

Za swoją wybitną twórczość wyróżniona została wieloma prestiżowymi nagrodami:

– Nagroda Nobla w dziedzinie literatury (1996),

– Człowiek Roku tygodnika Wprost (1996),

– Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974)

 

Wśród jej dzieł są między innymi: Dlatego żyjemy, Wołanie do Yeti, Wszelki wypadek, Wielka liczba, Ludzie na moście, Koniec i początek, Dwukropek, Tutaj (2009)

 

Zobacz testy z języka polskiego dla szkół średnich i gimnazjum

Kościół - definicja
Powszechnie uważa się, że termin religia wywodzi się z łaciny a dokładniej od słowa – religio. Nie jest...
Kasprowicz Jan, życie i twórczość
Jan Kasprowicz był znakomitym polskim poetą, dramaturgiem i krytykiem literackim. Był jednym z wybitniejszych...
Konopnicka Maria, życie i twórczość
MARIA KONOPNICKA urodziła się 23 maja 1842 roku w Suwałkach, zmarła natomiast 8 października 1910 roku...
Przechrzta
Termin “przechrzta” w języku polskim ma głębokie korzenie historyczne i kulturowe. Początkowo...
Pulsary, definicja
PULSARY to obiekty astronomiczne, prawdopodobnie gwiazdy neutronowe, wysyłające okresowe, krótkie impulsy...
Polskie wynalazki - Wykrywacz min
Wykrywacz min – ręczny detektor elektromagnetyczny używany przez saperów do wykrywania min lądowych....
Geometria, definicja
Nazwa pochodzi z greckiego geo – ziemia, metria – miara. Geometria to dział matematyki zajmujący się...
Goethe Johan, życie i twórczość
Johann Wolfgang von Goethe urodził się 28 sierpnia 1749 roku we Frankfurcie nad Niemnem, zmarł w marcu...
Fredro Aleksander, życiorys i twórczość
Aleksander Fredro nosił tytuł hrabiego herbu Bończa, urodził się 20 czerwca 1793 roku w Suchorowie a...
Aksjologia, definicja
Wyrażenie pochodzi z języka greckiego i oznacza aksjos – godny i logos – nauka. W szerszym znaczeniu...
Uran, planeta Układu Słonecznego
Uran to planeta wchodząca w skład Układu Słonecznego. Jest jednym z gazowych olbrzymów, który w kolejności...
Metoda Czochralskiego
Metoda Czochralskiego – jest najstarszą i jedną z najpowszechniej stosowanych metod produkcji monokryształów...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *