Moralitet

Moralitet to średniowieczny gatunek dramatyczny, przedstawiający alegoryczne postaci symbolizujące różne cnoty i wady, mający na celu przekazanie widzom moralnej lekcji lub pouczenia.

Moralitet to rodzaj dramatu alegorycznego, który był popularny w średniowiecznej Europie. Charakterystyczną cechą moralitetów jest ich dydaktyczny charakter – przedstawiają one moralne lekcje i pouczenia, często poprzez personifikację abstrakcyjnych cnót, wad lub innych koncepcji moralnych.

Główne cechy moralitetu:

  1. Alegoryczne postacie: W moralitetach postacie często reprezentują abstrakcyjne idee, takie jak Cnota, Chciwość, Pokusa czy Śmierć. Te personifikacje pozwalają na bezpośrednie przedstawienie walki między dobrem a złem, cnotą a grzechem.
  2. Moralna lekcja: Głównym celem moralitetu jest nauczanie i przekazywanie moralnych wartości. Historia zazwyczaj kończy się pouczeniem, pokazując konsekwencje dobrych i złych wyborów.
  3. Prosta fabuła: Fabuła moralitetów jest zwykle prosta i bezpośrednia, aby ułatwić zrozumienie przekazywanej lekcji.
  4. Uniwersalne tematy: Moralitety często poruszają uniwersalne tematy i problemy moralne, które są zrozumiałe dla szerokiej publiczności.

Moralitety były szczególnie popularne w średniowieczu i renesansie, ale wpływy tego gatunku można zauważyć również w późniejszych dziełach literackich, takich jak “Opowieść wigilijna” Charlesa Dickensa, która również ma charakter dydaktyczny i przedstawia walkę między dobrem a złem oraz konsekwencje moralnych wyborów.

Oto kilka przykładów utworów, które można zaliczyć do gatunku moralitetu lub które wykazują cechy charakterystyczne dla tego gatunku:

  1. “Everyman” – Anonimowy moralitet angielski z XV wieku. Opowiada historię Everymana, który musi stawić czoła śmierci i rozliczyć się ze swojego życia.
  2. “Opowieść wigilijna” (A Christmas Carol) Charlesa Dickensa – Choć jest to powieść napisana w XIX wieku, wykazuje cechy moralitetu poprzez alegoryczne przedstawienie głównego bohatera i jego przemiany moralnej.
  3. “Jedermann” Hugo von Hofmannsthala – Austriacka adaptacja “Everyman”, modernizująca średniowieczny moralitet i dostosowująca go do nowożytnej publiczności.
  4. “The Castle of Perseverance” – Jedna z najstarszych zachowanych angielskich sztuk moralitetowych, przedstawiająca walkę ludzkiej duszy między różnymi moralnymi siłami.
  5. “Mankind” – Angielski moralitet z XV wieku, ukazujący walkę między cnótami a wadami o duszę głównego bohatera, symbolizującą każdego człowieka.

Te utwory charakteryzują się silnym moralnym przesłaniem i często wykorzystują alegorię do przedstawienia uniwersalnych wartości i konfliktów moralnych.

Laserunek, malarstwo
Laserunek- istnieje kilka technik malowania, jedną z najważniejszych jest właśnie laserunek. Technika...
Epoka żelaza, prehistoria
Epoka żelaza to jedna z trzech głównych epok prehistorycznych. Jest ona ostatnia epoką, następującą bezpośrednio...
Sonet , definicja
Sonet jest to kunsztownie skomponowany utwór literacki o bardzo ścisłej kompozycji wypowiedzi. Zwykle...
Atom - definicja, teorie
Atom – definicja teorie. Atom to najmniejsza część pierwiastka chemicznego zachowująca jeszcze...
Energia mechaniczna
W skład energii mechanicznej wchodzić może zarówno energia potencjalna, jak i kinetyczna. W skład energii...
Geografia Polski
Polska jest państwem położonym w Środkowej Europie, nad brzegiem Morza Bałtyckiego. Graniczy z siedmioma...
Anarchia
W świecie, gdzie porządek często idzie w parze z autorytarnym żelaznym uściskiem, anarchia wyłania się...
Monarchia, definicja
Wyraz monarchia wywodzi się z greckiego i oznacza jedno-władztwo. Monarchia to system sprawowania rządów...
Religia, definicja
Religia jest to system wierzeń oraz praktyk, charakteryzujący relacje pomiędzy w różny sposób rozumianą...
Archaizm
Archaizm jest określeniem, która nadaje się wyrazowi lub konstrukcji składniowej lub związkowi wyrazów,...
Dostojewski Fiodor, życie i twórczość
FIODOR MICHAJŁOWICZ DOSTOJEWSKI urodził się 30 października 1821 roku w Moskwie, zmarł natomiast 28 stycznia...
Alkoholizm, najważniejsze informacje
Alkoholizm-to choroba polegająca na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. Przewlekły alkoholizm...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *