Metoda Czochralskiego

Metoda Czochralskiego – jest najstarszą i jedną z najpowszechniej stosowanych metod produkcji monokryształów metali i ich stopów. Została opracowana w 1916 roku przez polskiego chemika Jana Czochralskiego.

Techniką tą otrzymuje się monokryształy i polega ona na powolnym, stopniowym wyciąganiu z roztopionego materiału zarodka krystalicznego w sposób zapewniający kontrolowaną i stabilną krystalizację na jego powierzchni. Dodatkowo, jeśli wymagają tego warunki procesu krystalizacji zarodek oraz tygiel mogą zostać wprawione w ruch obrotowy celem polepszenia warunków transportu masy i ciepła.W rezultacie otrzymuje się cylindryczny monokryształ o orientacji krystalograficznej zarodka.

W metodzie Czochralskiego najczęściej stosuje się piece indukcyjne. W celu zapewnienia czystości i zapobieżenia utlenieniu proces przeprowadzany jest w próżni bądź atmosferze gazu obojętnego. Metodę Czochralskiego na skalę przemysłową stosuje się do produkcji monokryształów krzemu np. przy produkcji półprzewodników.

Krall Hanna, życie i twórczość
Hanna Krall urodziła się 20 maja 1935 roku w Warszawie, jest dziennikarką oraz pisarką o żydowskim pochodzeniu....
Zaimek , definicja
Zaimek to część mowy w języku polskim zastępująca inne części mowy w zdaniu. Są zaimki rzeczowne – zastępujące...
Wiatrak, turbina wiatrowa, definicja
Wiatrak to urządzenie w postaci budowli zamieniające siłę wiatru w ruch obrotowy. Do chwytania siły wiatru...
Narzędzia przesiewowe
Celem narzędzia przesiewowego nie jest postawienie ostatecznej diagnozy, ale wskazanie osób, które mogą...
Moc, definicja i wzory
MOC to wartość fizyczna, która określa pracę jaka zostaje wykonana w danym okresie czasu. Biorąc to pod...
Co oznacza LGBTQ+
Skrót “LGBTQ+” jest przykładem tego rosnącego uznania i reprezentuje inkluzję oraz różnorodność....
Neptun, planeta Układu Słonecznego
Neptun to planeta wchodząca w skład Układu Słonecznego. Jest ona ósmą planetą w kolejności od Słońca....
Opera , definicja
Słowo opera pochodzi z języka włoskiego i oznacza dzieło. Opera jest to dzieło sceniczne gdzie śpiew...
Wyspiański Stanisław, życie i twórczość
STANISŁAW WYSPIAŃSKI urodził się 15 stycznia 1869 roku w Krakowie, zmarł również w Krakowie 28 listopada...
Paxintegracja
Paxintegracja, to termin będący połączeniem dwóch słów: “pax”, co w łacinie oznacza “pokój”,...
Pierścienice, charakterystyka
Pierścienice to zwierzęta zaliczane do bezkręgowców, które posiadają wydłużone ciało zbudowane z pierścieni....
Słowianie - charakterystyka
SŁOWIANIE to jedna z wielu europejskich wspólnot etnicznych, kulturowych i językowych. Wspólnota ta zaliczana...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *