Literatura, definicja i podział

LITERATURA to zbiór wszelkiego rodzaju sensownych zapisów będących wytworem ludzkiego rozumu. Zbiór ten podzielony został na zapisy literatury pięknej oraz literaturę stosowaną. Do pierwszej grupy zalicza się wszelkie dzieła artystyczne, które w zależności od budowy, swego charakteru czy też intencji twórcy dzielone są na trzy grupy: epika, liryka oraz dramat. Do gatunków epickich zaliczamy: opowiadanie, nowelę, bajkę, powieść, legendę, baśń. Do gatunków lirycznych zaliczamy: satyrę, hymn, odę, pieśń, sonet, fraszkę, elegię, tren. Do gatunków dramatycznych zaliczamy: tragedię, komedię, dramat właściwy. Natomiast do grupy literatury stosowanej zaliczają się wszelkiej maści teksty mające zastosowanie czysto praktyczne.

 

Literatura, czyli zapiski ludzkie to proces rozciągnięty w czasie i jej początki sięgają czasów bardzo dawnych. Jest to proces, który wraz z rozwojem ludzkości ewoluował i zmieniał swój charakter dostosowując się do danego momentu dziejowego. Stąd wyróżniamy następujące okresy literackie, gdzie w każdym z nich literatura ma swe specyficzne cechy i formę, a są to: starożytność, średniowiecze, oświecenie, barok, romantyzm, młoda polska, współczesność. Przejścia między tymi okresami są płynne i każdy z okresów posiada twórców, którzy przez swe dzieła literackie zapisali się w historii ludzkości.

 

Zobacz testy z języka polskiego dla szkół średnich i gimnazjum

Ariadna
W micie, w którym Tezeusz odwiedza królestwo króla Minosa, Ariadna jest córką Minosa. Kiedy Tezeusz trafia...
Konopnicka Maria, życie i twórczość
MARIA KONOPNICKA urodziła się 23 maja 1842 roku w Suwałkach, zmarła natomiast 8 października 1910 roku...
Demiurg, definicja
Demiurg, pojęcie wywodzące się z greckiej filozofii, jest kluczowe dla zrozumienia różnych systemów myślowych,...
Statystyka, definicja
Z łaciny Statisticus od status – państwo. Statystyka to nauka, która zajmuje się metodami pozyskiwania,...
Tajga, charakterystyka
Tajga jest największym obszarem leśnym na terenie ziemi.  Ich występowanie to północna część Azji, Ameryki...
Komórka, budowa i powstanie
Komórka jest najmniejszym elementem wchodzącym w skład struktury budowy organizmów żywych. Jest to jednostka...
Aspekt , językoznawstwo , definicja
W językoznawstwie aspekt jest to forma gramatyczna przedstawiająca sposób wyrażenia czynności lub stanu,...
Tatry, polskie góry
Tatry to pasmo górskie należące do łańcucha Karpat. Jest to najwyższe pasmo w Karpatach. Ich powierzchnia...
Kanibalizm, definicja
Kanibalizm jest zjawiskiem obecnym w przyrodzie, występującym w różnych formach wśród wielu gatunków....
Aerofony , definicja
Aerofony to wyrażenie pochodzące z greki od aer – powietrze i phone – dźwięk. Aerofony to grupa instrumentów...
Jurgielewiczowa Irena - życie i twórczość
IRENA JURGIELEWICZOWA a prawidłowo Irena Jurgielewicz urodziła się 13 stycznia 1903 roku w Działoszynie...
Skrzela, narząd oddechowy
Skrzela to narząd służący do oddychania. Wyposażone w nie są organizmy żyjące w środowisku wodnym. Do...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *