Wojna , definicja

Wojna jest zjawiskiem obecnym w Historii ludzkości od czasu początku jej społecznej organizacji. Jest to konflikt i użycie przemocy o charakterze zbrojnym i zorganizowanym pomiędzy państwami, narodami, grupami plemiennymi bądź etnicznymi. Wojnę można określić także jako użycie środków przemocy w konflikcie pomiędzy stronami. Szczególnym rodzajem wojny jest wojna domowa toczona wewnątrz danego państwa. W tym przypadku stronami konfliktu mogą być również grupy społeczne lub ugrupowania polityczne. W wojnach używa się narzędzi niszczących nazywanych bronią. Broń ma na celu niszczenie sił zbrojnych przeciwnika jak i jego całego potencjału gospodarczego, ludnościowego i infrastruktury. Wraz z rozwojem technicznym broń używana w wojnach stawała się coraz bardziej niszcząca dla ludzi i otoczenia. W momencie pojawienia się broni masowej zagłady ( głównie atomowej) prowadzenie wojen przez państwa ją posiadające stało się w przewidywaniach tak dalece kosztowne w wymiarze materialnym i humanitarnym, że stało się jasne iż nawet odniesienie zwycięstwa stanie się porażką. Wojny za swoje źródło miały i mają: przyczyny ekonomiczne (zdobycie bogactw, terytoriów), polityczne (zdobycie większej władzy lub wpływów), przyczyny religijne, prestiżowe i ideologiczne. Z drugiej strony powodem toczenia wojny jest przetrwanie, obrona, zachowanie status quo.

Logika , definicja
Wyraz logika pochodzi z greckiego – Logos – co znaczy rozum. Logika jest częścią filozofii. Według klasycznego...
Zdrada - definicja
W relacjach osobistych, zdrada często wiąże się z niewiernością, gdy jedna strona narusza zaufanie drugiej...
Rewolucja, definicja
Rewolucja to słowo wywodzące się z łaciny revolutio, co oznacza wywrócenie na drugą stronę. Rewolucja...
Układ słoneczny - charakterystyka
UKŁAD SŁONECZNY tworzy słońce wraz z planetami i innymi ciałami krążącymi wokół niego. Do największych...
Ajschylos
Ajschylos, wybitny grecki poeta tragiczny, żył w okresie od 525 do 456 p.n.e. Pochodzący z zamożnej rodziny...
Faszyzm, podstawowe informacje
Faszyzm jest jedną z doktryn politycznych, jakie funkcjonowały na początku 20 wieku. Początki faszyzmu...
Norwid Cyprian Kamil, życie i twórczość
Cyprian Kamil Norwid urodził się 24 września 1821 roku w Laskowie-Głuchach, zmarł natomiast 23 maja 1883...
Epikureizm
Epikureizm jest kierunkiem filozoficznym, swym początkiem sięgającym starożytnej Grecji. Jego twórcą...
Fotografia, techniki fotograficzne
Fotografia jest jedną z popularniejszych w czasach dzisiejszych metoda uchwytywania obrazów.  Samo słowo...
Metabolizm, definicja
Metabolizm- (przemiana materii) to zbiór reakcji chemicznych, które występują w organizmach żywych do...
Augustynizm, filozofia średniwiecza
Augustynizm to nurt teologiczno-filozoficzny, który wprowadził św. Augustyn z Hippony. Doktryna ta, aż...
Ballada
Ballada to opowieść pisana wierszem, która łączy w sobie zarówno cechy liryki jak i epiki a także dramatu....

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *