Impresjonizm, sztuka

Impresjonizm jest jednym z nurtów europejskiej sztuki zapoczątkowanej przez artystów paryskich w XIX wieku. Nurt ten jak sama nazwa wskazuje ma robić wrażenie. Jego głównymi cechami charakterystycznymi są dążenie do ukazania możliwie najlepiej ulotnych i zmysłowych momentów. Inaczej powiedzieć można, iż w impresjonizmie chodzi o utrwalenie chwili ulotnej.

Nurt ten odnosi się głównie do malarstwa oraz rzeźby. W impresjonizmie pomija się metafizyczny przekaz, dąży się do ukazania nastroju, oświetlenia oraz kąta widzenia. Dzieła takie nie przedstawiają żadnych tematów mitologicznych, historycznych, czy biblijnych. Tematami są za to wizje codzienności i współczesności. Dokładniej mówiąc malowani byli ludzie będący w ruchu, wykonujący czynności takie jak zabawa, wypoczynek. Obrazy tworzone były na łonie natury, bez późniejszych korekt w pracowniach.

„Generalnie, metodą twórczą impresjonistów był dywizjonizm – nakładanie tuż obok siebie plam czystego koloru tak, iż z pewnej odległości zlewały się tworząc barwy uzupełniające. Cienie malowali za pomocą zmieszanych kolorów podstawowych, bez użycia czerni.” [wikipedia]

Czym jest Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości?
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS), znany również jako Światowy Sąd, stanowi prawdziwy filar...
Aerofony , definicja
Aerofony to wyrażenie pochodzące z greki od aer – powietrze i phone – dźwięk. Aerofony to grupa instrumentów...
RankBrain
RankBrain, zaawansowany system sztucznej inteligencji opracowany przez Google, odgrywa niezwykle istotną...
NATO, historia i cele
NATO czyli Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego to zawarty 4 kwietnia 1949 roku w Waszyngtonie...
Grafika, definicja
Grafika jest jedną z głównych dziedzin w sztuce plastycznej obok rzeźby i malarstwa. Grafika obejmuje...
Neptun, planeta Układu Słonecznego
Neptun to planeta wchodząca w skład Układu Słonecznego. Jest ona ósmą planetą w kolejności od Słońca....
Kwasy i zasady, opis i zastosowanie
KWASY I ZASADY należą do grupy związków chemicznych. Charakteryzują się przeciwstawnymi właściwościami....
Metafizyka klasyczna, definicja
Metafizyka klasyczna, wywodząca się z przemyśleń Arystotelesa, jest fascynującym nurtem w historii filozofii,...
Anoreksja
Anoreksja (inaczej jadłowstręt) to choroba o silnym podłożu psychicznym. Najczęściej cierpią na nią ludzie...
Miłosz Czesław, życie i twórczość
Czesław Miłosz urodził się 30 czerwca 1911 roku w Szetejniach, zmarł natomiast 14 sierpnia 2004 roku...
Pozycjonowanie produktu lub marki jako strategia marketingowa
Pozycjonowanie produktu lub marki jako strategia marketingowa obejmuje szereg działań i decyzji, które...
Polskie wynalazki - • CWS T-1 pierwszy polski samochód osobowy
CWS T-1 – pierwszy polski samochód osobowy. Został skonstruowany w Centralnych Warsztatach Samochodowych...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *