Archiwa

Grokowanie

Termin “grokowanie” pochodzi z powieści science fiction Roberta Heinleina pt. “Obcy w obcym kraju” i odnosi się do głębokiego, intuicyjnego zrozumienia lub pełnego pojmowania czegoś w najbardziej wszechstronny sposób. To nie tylko intelektualne zrozumienie, ale …

Czytaj więcej

Realizm

Realizm, jako kierunek artystyczny i literacki, zyskał znaczące uznanie w połowie XIX wieku. Jego główna idea polega na rzetelnym, szczegółowym i bezstronnym przedstawieniu rzeczywistości, skoncentrowanym głównie na codziennym życiu, a także na społecznych i ekonomicznych …

Czytaj więcej

Moralitet

Moralitet to rodzaj dramatu alegorycznego, który był popularny w średniowiecznej Europie. Charakterystyczną cechą moralitetów jest ich dydaktyczny charakter – przedstawiają one moralne lekcje i pouczenia, często poprzez personifikację abstrakcyjnych cnót, wad lub innych koncepcji moralnych. …

Czytaj więcej

Epoka wiktoriańska

Epoka wiktoriańska, obejmująca lata panowania królowej Wiktorii od 1837 do 1901 roku, jest jednym z najbardziej znaczących i dynamicznych okresów w historii Wielkiej Brytanii. Ten czas charakteryzuje się niezwykłym postępem technologicznym, przemianami społecznymi, rozkwitem kultury …

Czytaj więcej

Sztuka konceptualna

Sztuka konceptualna to niezwykły nurt, który zrywa z tradycyjnymi formami sztuki. W centrum uwagi nie jest tu forma czy technika, ale idee i koncepcje. Artysta w sztuce konceptualnej stawia intelektualne i filozoficzne pytania, często prowokując …

Czytaj więcej

Akcent wyrazowy

Akcent wyrazowy w języku polskim, oprócz pełnienia funkcji rozgraniczającej wyrazy w mowie, odgrywa również kluczową rolę w kształtowaniu znaczenia słów. Zmiana miejsca akcentu może prowadzić do zmiany znaczenia wyrazu, co jest szczególnie widoczne w przypadku …

Czytaj więcej

Gramatyka, definicja

Gramatyka, będąca kluczowym działem językoznawstwa, stanowi fundamentalną strukturę każdego języka ludzkiego. Jest to nauka o regułach, które rządzą strukturą słów, zdań oraz wypowiedzi, a jej znaczenie dla rozumienia i użytkowania języka jest nieocenione. Gramatyka nie …

Czytaj więcej

Derywat, językoznawstwo, definicja

Derywat w językoznawstwie to nie tylko ciekawy element słowotwórstwa, ale także klucz do zrozumienia, jak język ewoluuje i dostosowuje się do potrzeb społecznych i kulturowych. Proces tworzenia nowych słów przez derywację ujawnia kreatywność językową, pozwalając …

Czytaj więcej

Metafizyka klasyczna, definicja

Metafizyka klasyczna, wywodząca się z przemyśleń Arystotelesa, jest fascynującym nurtem w historii filozofii, który przenika przez wieki. Słowo “metafizyka”, pochodzące z języka greckiego, dosłownie oznacza “to, co poza fizyką” lub “to, co nad fizyką”. Jest …

Czytaj więcej

Arkadia, definicje

Arkadia to pojęcie oznaczające fikcyjna krainę, która uważana była przez artystów za krainę wiecznego szczęścia. Swoisty raj na ziemi, gdzie panuje wieczny spokój, ład i porządek. Żyje się w nim dostatnio, beztrosko i szczęśliwie. Wizja …

Czytaj więcej

Recenzja – definicja, budowa

RECENZJA to jeden z gatunków literackich o ściśle określonej i specyficznej formule. Jest to swoista analiza i ocena zarówno dzieła literackiego, działa sztuki a w dzisiejszych czasach szczególnie kojarzona z filmem czy też książką. Zdarzają …

Czytaj więcej

Satyra – definicja, rodzaje

SATYRA zaliczana jest to grona gatunków literackich, ale równie dobrze można ją nazwać gatunkiem publicystycznym. Jej zadaniem jest ośmieszenie i piętnowanie wszelakich zjawisk w niej przedstawionych. Często tematem są obyczaje panujące w danym rejonie lub …

Czytaj więcej

Oświecenie, charakterystyka epoki

Oświecenie to epoka w historii Europy, która trwała od końca XVII wieku do początku XIX wieku. Był to okres głębokich przemian intelektualnych, kulturowych, politycznych i społecznych, których podstawą była wiara w moc rozumu i nauki …

Czytaj więcej

Mickiewicz Adam, życiorys twórczość

Adam Bernard Mickiewicz herbu poraj urodził się 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu lub Nowogródku. Zmarł 26 listopada 1855 roku w Konstantynopolu. Jest to jeden z najwybitniejszych polskich poetów epoki romantyzmu a także ogólnie polskiej …

Czytaj więcej

Kultura – definicje

Określenie “kultura” jest pojęciem niezwykle szerokim i obejmuje szereg dziedzin aktywności człowieka. Kultura to zjawiska społeczne i artystyczne; kultura to wytwory materialne i niematerialne; kultura obejmuje między innymi literaturę, sztukę, film. Generalnie ujmując – Kultura …

Czytaj więcej