Wypracowanie – Panowanie Władysława Warneńczyka, historia

Wypracowanie z historii (gimnazjum, liceum) na temat rządów Władysława Warneńczyka w Polsce. Były to krótkie rządy. Zginął w bitwie pod Warną przeciwko Turkom, w 1444 r. Władysław został królem Polski jako 10 letni chłopiec, co było jednoznaczne z tym, ze nie mógł on samodzielnie sprawować władzy w kraju. W związku z tym władzę sprawowała rada regencyjna z kardynałem Oleśnickim na czele. W 1440 roku, po śmierci panującego krótko na Węgrzech Albrechta II Habsburga, Węgrzy ofiarowali koronę młodemu Władysławowi, który ją przyjął. W ten sposób po raz drugi w historii doszło do zawarcia polsko –węgierskiej unii personalnej.

 

Wypracowanie zawiera 347 wyrazów / 2461 znaków.

Po śmierci Władysława Jagiełły możni wybrali na króla jego najstarszego syna, Władysława. Do szybkiej koronacji Władysława (1434) dążył kardynał Zbigniew Oleśnicki, który obawiał się problemów związanych z przedłużającym się bezkrólewiem. Jednak wobec małoletniości króla (miał wówczas 10 lat) rządy w Polsce przejęła rada regencyjna, a na czele poszczególnych prowincji stanęli namiestnicy. Na wielkiego księcia Litwy wybrano młodszego brata Władysława, Kazimierza, co stanowiło jednocześnie zerwanie unii personalnej pomiędzy Polską a Litwą.

Okres panowania Władysława, zwanego Warneńczykiem, to okres dynamicznych przemian w środkowej Europie.

Po śmierci Zygmunta Luksemburczyka w 1437 r., Czesi ponownie ofiarowali koronę władcy polskiemu, ale polski król jej nie przyjął. Natomiast w 1440 r. młodocianemu królowi Władysławowi ofiarowali swój tron Węgrzy, którzy szukali silnego sojusznika do walki z zagrażającymi im Turkami. Gdy król przyjął koronę oba państwa stanęły w obliczu wielkiego zagrożenia ze strony Turcji, która rozpoczęła podbój Półwyspu Bałkańskiego. Po pokonaniu słowiańskich państw: Bułgarii i Serbii, dotarli do Dunaju i zagrozili granicom Królestwa Węgierskiego.

Młody król Polski i Węgier przekonany o potędze swych królestw rozpoczął wojnę z Turcją. Niedoświadczony i zbyt młody król nie był w stanie dowodzić swymi wojskami, dlatego na ich czele stał znakomity węgierski wódz Jan Hunyady. Po kilku wspaniałych zwycięstwach część Półwyspu Bałkańskiego została odebrana Turkom, ale król miał w planach całkowite usunięcie najeźdźców z Europy. Walki zakończyły się zwycięsko dla wojsk węgierskich i podpisaniem w 1444 r. w Szegedynie rozejmu na 10 lat. Zapewniał on Węgrom odzyskanie utraconych ziem i otrzymanie odszkodowań wojennych. Jednak za namową papieskiego legata Cezariniego oraz Wenecji, Władysław zerwał porozumienie i podjął nową wyprawę w głąb Bułgarii. Miał on otrzymać pomoc z Zachodu (siły węgierskie miały połączyć się z flotą papiesko – wenecko – burgundzką), ale pomoc ta nie nadeszła. Udział Polaków w tej wyprawie był niewielki, bowiem dalsza walka z Turcją nie leżała w interesie Polski.

W 1444 roku doszło do krwawej bitwy pod Warną, która zakończyła się sromotną klęską wojsk węgierskich, a sam król Władysław poległ na polu bitwy.

Władysław Warneńczyk nie był żonaty, nie miał tez dzieci. Po jego śmierci nastąpił w kraju okres trzyletniego bezkrólewia, a koronę królewską przejął jego młodszy brat Kazimierz (1447).

"Nierządem Polska stoi" interpretacja wiersza, Wacław Potocki
“Nierządem Polska stoi” interpretacja wiersza Wacława Potockiego “Nierządem Polska stoi” to jeden z wierszy autorstwa Wacława...
„Mieszkańcy” interpretacja wiersza Juliana Tuwima, wypracowanie
„Mieszkańcy” to jeden z wierszy autorstwa Juliana Tuwima. Tytuł dosłownie wskazuje na ludzi zamieszkujących miasto :drobnomieszczan, filistrów....
Wypracowanie - Rządy Kazimierza Wielkiego
Po śmierci Władysława Łokietka rządy w Polsce objął jego jedyny syn, Kazimierz, ostatni Piast na tronie polskim. Koronował się na króla Polski...
„Rozmiłowała się ma dusza…” J. Kasprowicza i „Przedśpiew” L. Staffa – interpretacje wierszy
„***” („Rozmiłowała się ma dusza…”) Jan Kasprowicz Jest to utwór o regularnej budowie, złożony z czterech kwadryn. Każda ze strof tego wiersza,...
„Proces” Franz Kafka- interpretacje utworu- wypracowanie
Proces” Franz Kafka- interpretacje utworu- wypracowanie Franz Kafka autor „Procesu” był z wykształcenia doktorem prawa jego zainteresowania obejmowały...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *