Utwór „Pan Tadeusz” jako epopeja narodowa, wypracowanie

Adam Mickiewicz jako oddany patriota w wyjątkowy sposób ukazał tematykę narodowa i społeczną ówczesnych czasów w utworze „Pan Tadeusz”. Wszystkie elementy tego dzieła sprawiają, że określa się je mianem epopei narodowej.

Poniższe wypracowanie zawiera wyjaśnienie terminu epopeja, na tej podstawie wskazano poszczególne elementu w utworu, które spełniają warunki tego gatunku.

Wypracowanie zawiera 445 słów.

„Pan Tadeusz” jako epopeja narodowa

Wielokrotnie stwierdza się, że „Pan Tadeusz”, utwór Adama Mickiewicza jest epopeją narodową. Aby móc wyjaśnić jakie elementy na to wpływają, należy najpierw określić co oznacza termin epopeja. Stanowi ona wielowątkowy utwór poetycki, jej problematyka musi zawierać się w tematach narodowych będących istotnymi w danym okresie. Cechą charakterystyczną każdej epopei jest szerokie tło obyczajowe oraz realistyczne odzwierciedlenie omawianego społeczeństwa. Główny bohater powinien tu być wyjątkową postacią, której życie jest bezpośrednio powiązane z losami ojczyzny.  Dzięki temu  stanowi on wzór idei i wartości kultywowanych w danej kulturze. Narrator jest wszechwiedzący i wszechobecny to on wypowiada liczne dygresje.

Utwór ”Pan Tadeusz” może być nazwany epopeją gdyż zawiera wszystkie te elementy. Cała akcja rozgrywa się w bardzo ważnym okresie dziejowym. Ukazuje wiosnę 1812 roku. To w tedy wojska pod wodzą Napoleona wyruszyły na podbój Rosji. Poprzez zawarcie tego tematu Mickiewicz ukazał losy społeczeństwa pokładającego nadzieje w walkę narodowowyzwoleńczą. Obraz szlachty zawiera zamazana krytykę jest to wyrazem ukazania przez autora narodzin nowej epoki, w której ta grupa społeczna traci swa dawną świetność. Kolejnym elementem jest ukazanie podstawowych warstw ówczesnego społeczeństwa oraz ich charakterystyki. Autor prezentuje najzamożniejszych jej przedstawicieli oraz tych zubożałych. W obrazie szlachty odnajdujemy inteligencje i zaścianek, postacie chłopów ukazujące się sporadycznie przedstawiają prostotę i potrzebę ciężkiej pracy. W całym tym obrazie ukazane zostaje życie kulturalne XIX wieku. Widzimy w jaki sposób odbywają się spotkania towarzyskie: uczty, polowania i biesiady. To momenty w których ludzie wymieniają swe poglądy i kultywują tradycję. Ważnym jest aby zaznaczyć, że przedstawione zdarzenia historyczne nie odbiegają od prawdy. Nie są fikcja literacka ale odwzorowaniem historii. Bohater jednostkowy również spełnia kryteria epopei. To postać księdza Robaka, ,bernardyna pojawiającego się sporadycznie w Soplicowe. Najłatwiej ujrzeć go zbierającego datki na swe zgromadzenie, wędruje w tedy po domach, Jako człowieka charakteryzuje go skromność i małomówność. Przy wszelkiego rodzaju uroczystościach stroni od wypowiadania się na tematy polityczne. Jak się okazuje cały ten obraz, to celowo  zachowywane przez niego pozory. Pod habitem kryje się bowiem prawdziwy patriota, gotowy poświęcać się dla sprawy narodowowyzwoleńczej. Zbieranie w kolejnych domach datków, stanowiło doskonałą „maskaradę” tuszującą przekazywanie tajnych informacji o tematyce politycznej. Okazuje się, iż ksiądz Robak tak naprawdę jest emisariuszem. Jego działalność polityczna objęła Litwę i między innymi karczmę w Soplicowie. Natomiast bohater zbiorowy dzieła to wszystkie warstwy szlachty reprezentującej obraz społeczeństwa. Utwór jest również wielowątkowy, zawiera bowiem trzy główne obrazy: spór o zamek, losy Jacka Soplicy, sprawę walki narodowowyzwoleńczej. Istnieje tu również temat poboczny ukazany jako miłość Tadeusza i Zosi.

Jak widać więc wyraźnie utwór „Pan Tadeusz” spełnia wszystkie kryteria epopei narodowej. Dodatkowo można tu podkreślić jego wyjątkowość, składa się z dwunastu ksiąg i jest napisany trzynastozgłoskowcem. Akcja utworu zawiera sensacje – tajemnicza historię. Dzięki barwnym opisom i narracji całość stanowi niepowtarzalne dzieło.

Wypracowanie "Jądro ciemności" - interpretacja
Tematyka społeczno – polityczna w: „Jądra ciemności Josepha Conrada Nowela Josepha Conrad pod tytułem – Jądro ciemności jest utworem wieloznacznym....
Wypracowanie - charakterystyka Hucka Finna, M. Twain
Huckelberry Finn jest głównym i tytułowym bohaterem powieści Marka Twaina, „Przygody Hucka”. Huck jest pół sierotą, jego matka nie żyje, a ojciec,...
Polska za panowania Władysława Łokietka - wypracowanie
Po śmierci Przemysła II po jego spadek wystąpił książę kujawski Władysław Łokietek. Za aprobatą miejscowego rycerstwa książę opanował Wielkopolskę...
Oświecenie - krytyka szlachty, sprawdzian wypracowanie
Krytyka szlachty w literaturze czasów stanisławowskich. Przedstawiciele epoki oświecenia odrzucili barokowe filozofie uważając je za przejaw...
Salomea Brynicka – charakterystyka bohaterki „Wierna rzeka”, wypracowanie
Główną bohaterką powieści S. Żeromskiego pod tytułem „Wierna rzeka” była Salomea Branicka. Salomea pochodziła z ubogiej szlacheckiej rodziny...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *