Krajobraz, podstawowe informacje

Krajobraz jest pojęciem o bardzo szerokim zakresie znaczeń. Używa się go w wielu dziedzinach naukowych jak i w mowie potocznej. Dla każdej z tych dziedzin pojęcie to posiada nieco odmienną definicję. Chcąc jednak ogólnie określić znaczenie tego pojęcia można powiedzieć, że jest to zbiór wszystkich cech zarówno przyrodniczych jak i antropogenicznych, które są charakterystyczne dla konkretnego terenu. Armand twierdzi natomiast, że jest to synonim środowiska lądowego i wodnego kompleksu terytorialnego.

 

„W ekologii krajobraz może być zdefiniowany jako “fizjocenoza, zbiór przestrzenny ekosystemów o zbliżonej strukturze zewnętrznej (ekosystemy leśne, łąkowe, wodne), które połączone są procesem obiegu materii i przepływu energii, a także oddziaływaniem antropogenicznym”[wikipedia]

 

Do najważniejszych cech krajobrazu należy między innymi, to że zajmuje on wycinek pewnego obszaru i można ukazać go na mapie. Posiada on również specyficzną fizjonomię, którą ukazać można w postaci rysunku lub fotografii. Nie jest jednak obrazem stałym, gdyż cały czas podlega zmianom, przez co każdy z krajobrazów ma swoją historię. Postać krajobrazu zmienia się również pod wpływem pór roku. W Polsce np. zimą pokrywa go śnieg, latem bujna zieleń, a jesienią dominuje kolor czerwieni o pomarańczy.

Metale - definicja
METALE- ziemia zbudowana jest z około 90 różnorodnych substancji, zwanych pierwiastkami. Trzy czwarte...
Samochód
Słowo zostało przyjęte do powszechnego użytku w czasach międzywojennych, w drodze konkursu na polską...
Fotografia, techniki fotograficzne
Fotografia jest jedną z popularniejszych w czasach dzisiejszych metoda uchwytywania obrazów.  Samo słowo...
Polskie wynalazki - Lacida maszyna szyfrująca
Lacida (albo LCD) była maszyną szyfrującą zaprojektowaną przed II wojną światową przez polskie Biuro...
Wiara
Jest to termin posiadający wiele różnych znaczeń. Używany jest zarówno w potocznej tematyce, jak również...
Siła
Siła jest wielkością fizyczną będącą miarą oddziaływań zachodzących pomiędzy ciałami. Jednostką miary...
Wenus, planeta Układu Słonecznego
Wenus to jedna z planet Układu Słonecznego, która jest drugą co do oddalenia od Słońca planetą. Planeta...
Salinger J.D. życiorys i twórczość
JEROME DAVID SALINGER urodził się 1 stycznia 1919 roku w Nowym Jorku, zmarł natomiast 27 stycznia 2010...
Sen - definicja i fazy
SEN to jedna z podstawowych czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wielu organizmów żywych...
Żaba, Biologia, definicja
Mianem żaby określa się wszystkie płazy z rodziny żabowatych lub nawet wszystkie płazy bezogonowe. W...
Kanibalizm, definicja
Kanibalizm jest zjawiskiem występującym w przyrodzie od zawsze i choć kojarzone jest ono przeważnie z...
Polskie wynalazki - Lampa naftowa
Lampa naftowa – skonstruowana przez Ignacego Łukasiewicza w 1853 roku. Była efektem prac nad destylacją...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *