Jan Paweł II

Jan Paweł II, czyli Karol Józef Wojtyła to pierwszy Polak, który został papieżem. Karol Wojtyła urodził się 18 maja w 1920 roku w Wadowicach gdzie przyjął chrzest z rąk księdza Franciszka Żaka, wojskowego kapelana.

 

Rodzina Karola żyła skromnie, ponieważ jedynym źródłem utrzymania byłą pensja jego ojca porucznika. Poza Karolem Wojtyłowie mieli jeszcze jednego syna i córkę, która zmarła zaraz po porodzie.

 

Już w latach młodzieńczych podczas nauki w Gimnazjum Męskim, Karol wyróżniał się wielką wiarą, Nie było to jego jedyne zainteresowania. Udzielał się również czynnie w piłce nożnej. Studia rozpoczął w październiku 1938 a zakończył w 1941 roku.

 

Papieżem został mianowany po śmierci Jana Pawła II w roku 1978. Wyniki ogłoszono 16 października o godzinie 16:16.

 

Jako papież Jan Paweł II odznaczał się wielką aktywnością. Beatyfikował i kanonizował niezliczoną ilość osób. Obył wiele pielgrzymek, które na stałe odmieniły wiele ludzkich serc. Przeżuł zamach na własne życie co tylko umocniło go w wierze. Odbył wiele pielgrzymek do krajów innego wyznania niż chrześcijaństwo, w celu nawiązania wspólnego pokojowego dialogu.

 

Śmierć największego z Polaków przyniosła wielki smutek nie tylko

Polsce, ale i całemu światu. Pośmiertnie Karol Wojtyła nazwany został Janem Pawłem II Wielkim.

 

Zobacz testy z religi dla szkół

Wychowanie
Jest jedną z form działalności społecznej, na którą składa się wiele procesów i zabiegów. Mają one na...
Jelito cienkie, układ pokarmowy
Jelito cienkie jest jednym z elementów układu pokarmowego. Jest to najdłuższa jego cześć, której długość...
Sztuka konceptualna
Sztuka konceptualna to niezwykły nurt, który zrywa z tradycyjnymi formami sztuki. W centrum uwagi nie...
Stawonogi, charakterystyka
Stawonogi to najliczniejszy gatunkowo typ zwierząt żyjących na naszej planecie. Jak do tej pory opisanych...
Egzamin gimnazjalny
Egzamin gimnazjalny to test sprawdzający, podczas którego oceniany jest poziom opanowania wiadomości...
Semiotyka , definicja
Semiotyka to ogólnie rzecz ujmując nauka o znakach. Semiotyka zajmuje się znakami w języku i ich relacjami....
Leonardo da Vinci , podstawowe informacje
Leonardo da Vinci to artysta i naukowiec, twórca wielu wybitnych dzieł sztuki i wynalazca. Urodził się...
Alkoholizm, najważniejsze informacje
Alkoholizm-to choroba polegająca na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. Przewlekły alkoholizm...
Albinizm, charakterystyka
Albinizm- to choroba genetyczna, która polega na zaburzeniu wytwarzania melaniny(barwnika skóry, włosów,...
Altruizm
Altruizm nazwa powstała od łacińskiego przedrostka alter oznaczającego – inny, drugi. Altruizm...
Bilans
Bilans to rozumując potocznie, rachunek czy suma strat oraz zysków, wartość wszystkich zliczanych elementów....
Kontekst, semantyka, definicja
Słowo kontekst wywodzi się z łaciny od contexto co oznaczało; zależność, związek, łączność. W semantyce...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *