Gmina, definicja zadania

Gmina to inaczej wspólnota mieszkańców danego terytorium. Nazwa ta pochodzi od niemieckiego zwrotu „Gemeinde”, który oznacza komunę czy też społeczność. Gmina w Polsce uważana jest za podstawową jednostkę samorządowa, o której ustroju stanowi jej statut. Wyróżnić można gminę wiejską, miejską oraz miejsko-wiejską. W zależności od statutu gminy różni się władza w niej sprawowana. Dodatkowo każda gmina może utworzyć jednostki pomocnicze takie jak dzielnice, sołectwa czy też osiedla.

 

Władzę uchwałodawczą i kontrolną pełni rada gminy wybierana w wolnym głosowaniu. Natomiast władzę wykonawczą w gminie sprawuje w zależności od jej statusu wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

 

Do zadań, za które gmina jest odpowiedzialna należą między innymi sprawy publiczne o lokalnym znaczeniu, które nie są zastrzeżone przez odpowiednie ustawy na rzecz innych podmiotów. Mówiąc prościej są to wszystkie te, które nie należą do obowiązków np. powiatu czy też województwa. Wszystkie zadania, jakie podlegają gminie podzielone są na własne i zlecone. Własne to takie, które zostały nadane ustawowo a zlecone to te, które przydzielone zostały przez władze państwowe.

 

Zobacz testy z WOS dla szkół średnich i gimnazjum

Krasiński Zygmunt, życie i twórczość
Zygmunt Krasiński urodził się w 1812 roku w Paryżu, zmarł natomiast w 1859 roku również w Paryżu. Jego...
Energia mechaniczna
W skład energii mechanicznej wchodzić może zarówno energia potencjalna, jak i kinetyczna. W skład energii...
Afekt, definicja
Afekt to w znaczeniu potocznym silne wzburzenie, podniecenie. W dawnych czasach mianem afektu określano...
Energia jądrowa, alternatywne źródło zasilania
Energia jądrowa jest głównym źródłem energii całego wszechświata. Energia ta wykorzystuje specyficzne...
Semiotyka , definicja
Semiotyka to ogólnie rzecz ujmując nauka o znakach. Semiotyka zajmuje się znakami w języku i ich relacjami....
Grzech - definicje
Grzech jest pojęciem obecnym w wielu religiach.  Oznacza on przekroczenie pewnych konkretnych norm moralnych...
Religia, definicja
Religia jest to system wierzeń oraz praktyk, charakteryzujący relacje pomiędzy w różny sposób rozumianą...
Czym jest osobowości typu Borderline
Osoby z BPD mogą doświadczać intensywnych epizodów gniewu, depresji i lęku, które mogą trwać od kilku...
Dziennikarstwo obywatelskie
Zaletą tego podejścia jest zwiększenie dostępności i demokratyzacji mediów. Dziennikarstwo obywatelskie...
Alegoria
Peryfraza jest pewną figurą stylistyczną, której zadaniem jest użycie jednego wyrazu zamiast wielu innych,...
Przyboś Julian, życie i twórczość
Julian Przyboś urodził się 5 marca 1901 roku w Gwoźnicy, zmarł natomiast 6 października 1970 roku w Warszawie....
Tkanka nabłonkowa, charakterystyka
Tkanka to zespół komórek, które wykazują podobieństwo budowy, wspólne pochodzenie oraz pełnią określone...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *