Energia wodna, alternatywne źródło zasilania

Energia wodna pozyskiwana jest poprzez wykorzystanie zjawiska polegającego na przemieszczaniu się wody z miejsc położonych wyżej do tych znajdujących się poniżej. Ruch ten niekoniecznie musi charakteryzować się dużym natężeniem. Wykorzystywane są zarówno spokojne nurty rzek jak i gwałtowne spadanie wody z dużej wysokości np. wodospady lub zapory. Co ciekawe energię wytwarza się również wykorzystując nieustanny ruch fal morskich i przypływów.

 

Energię elektryczną pozyskuje się poprzez wykorzystanie unowocześnionego odpowiednika dawnego koła wodnego, czyli turbiny. Płynąca woda napędza turbinę, która połączona jest z prądnicą wytwarzającą prąd. Elektrownie działające w ten sposób nazywają się hydroelektrowniami i najczęściej powstają w terenach górskich, gdzie występują silne opady. Jezioro lub sztucznie zbudowany zbiornik wodny gromadzi wodę ponad elektrownią. Z im większej wysokości spada woda tym większą energię można z niej pozyskać, dlatego bardzo często buduje się tamy skąd dopiero za pomocą rur woda dostaje się do turbiny.

 

Koła wodne używane były już około 100 lat p.n.e. przez Greków oraz Rzymian do napędzania młynów zbożowych. W czasach rewolucji przemysłowej wielkie koła wodne służyły do dostarczania energii do wielkich fabryk w Anglii.

 

 

Krystalizacja, definicja
Krystalizacja jest procesem polegającym na wytwarzaniu się ciała krystalicznego, którego cechą charakterystyczną...
Albinizm, charakterystyka
Albinizm- to choroba genetyczna, która polega na zaburzeniu wytwarzania melaniny(barwnika skóry, włosów,...
Naborowski Daniel, życie i twórczość
Daniel Naborowski urodził się w Krakowie w 1573 roku, zmarł natomiast w Wilnie w roku 1640. Edukację...
Kwestionariusz, podstawowe informacje
Kwestionariusz to zbiór pytań zapisanych w określony sposób, na które będzie odpowiadał respondent, czyli...
Chemia
Chemia (grec. χημεία – chemeia) – nauka badająca naturę i własności substancji, a zwłaszcza przemiany...
Zdrada - definicja
W relacjach osobistych, zdrada często wiąże się z niewiernością, gdy jedna strona narusza zaufanie drugiej...
Osoba fizyczna, definicja
OSOBA FIZYCZNA to bez wyjątku każdy człowiek począwszy od momentu narodzin aż po kres swego życia, czyli...
Herbert Zbigniew, życie i twórczość
Zbigniew Herbert urodził się 29 października 1924 we Lwowie, zmarł natomiast 28 lipca 1998 w Warszawie....
Przysłówek , definicja
Przysłówek jest to nieodmienna część mowy w języku polskim określająca cechy czynności, stany oraz inne...
Aerofony , definicja
Aerofony to wyrażenie pochodzące z greki od aer – powietrze i phone – dźwięk. Aerofony to grupa instrumentów...
Klimat
Klimatem nazywamy zbiór zjawisk pogodowych na pewnym obszarze występujących przez pewien okres czasu....
Cywilizacja, definicje i opis
CYWILIZACJA jest pojęciem stosowanym w celu określenia rozwoju danego społeczeństwa w pewnym okresie...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *