„Echa leśne” opowiadanie, Stefan Żeromski

Stefan Żeromski jest autorem opowiadania zatytułowanego „Echa leśne”. Akcja utworu rozgrywa się na leśnej polanie nieopodal Suchedniowa po powstaniu styczniowym. Autor ukazał dwie skrajne postawy wyrażane wobec zrywu niepodległościowego. Głównymi postaciami są: Jan Rozłucki – generał, który służył dla wojska rosyjskiego i przyczynił się do zgromienia powstania styczniowego. To postać dwulicowa, w trakcie walk stanął po strojnie wroga i wydał wyrok śmierci na swego bratanka oraz kapitan Jan Rymwid człowiek, który zbiegł z wojska rosyjskiego by wspomóc walkę rodaków. To wzór prawdziwego patrioty , który nie lęka się nawet w obliczu śmierci.

 

W poniższym wypracowaniu dokładnie omówiono całość treści lektury, każdy z bohaterów został zaprezentowany również z osobna, całość może stanowić tym samym osobne charakterystyki postaci. Wypracowanie zawiera 335 słów.

“Echa leśne” opracowanie opowiadania Stefana Żeromskiego


„Echa leśne” to tytuł jednego z opowiadań autorstwa Stefana Żeromskiego. Akcja utworu rozgrywa się na leśnej polanie nieopodal Suchedniowa po powstaniu styczniowym.


W lesie przy ognisku spotykają się :generał Rozłucki, Olszowski, Guńkiewicz oraz narrator jako mały chłopiec. Atmosfera sprzyja wspomnieniom i rozważaniom, nad mogiłą w Suchedniowie. Generał Rozłucki zaczyna opowieść o swoim bratanku – kapitanie Janie Rymwidzie. Jak dowiadujemy się obaj służyli w wojsku rosyjskim, jednak gdy wybuchło powstanie Rymwid uciekł do partyzantki. Niestety jego leśny oddział został odkryty a on sam za dezercję stanął przed sądem. Decyzją w której najważniejszy głos miał sam generał Rozłucki bohater został skazany na śmierć i rozstrzelany. Wspomnienie tego momentu uwidacznia, iż Jan Rymwid przed plutonem egzekucyjnym stanął dumny i pewny siebie, trzymał zdjęcie kilkuletniego syna i jedyne o co poprosił to by stryj wychował dziecko zgodnie z ideałami dla których zginął jego ojciec. Niestety choć Rozłucki  ciągle manifestuje swą polskość nie dotrzymał słowa i nie wychował chłopca na Polaka.


Bohaterami utworu są: Jan Rozłucki – generał, który służył dla wojska rosyjskiego i przyczynił się do zgromienia powstania styczniowego. To postać dwulicowa, w trakcie walk stanął po strojnie wroga i wydał wyrok śmierci na swego bratanka. To człowiek, który mimo swej przeszłości dobitnie manifestuje polskość. Kapitan Jan Rymwid człowiek, który zbiegł z wojska rosyjskiego by wspomóc walkę rodaków. To wzór prawdziwego patrioty , który nie lęka się nawet w obliczu śmierci. Jego życiową ideą jest obrona kraju Nawet za cenę życia a ostatnim pragnieniem by syn reprezentujący następne pokolenie hołdował tej myśli. Poza tym w utworze występują również: Olszakowski- pisarz gminy, Gała- wójt, Guńkiewicz- twórca podleśnego krzyża, Knopf -geometr.


Analizując utwór „Echa leśne” należy stwierdzić, że ukazuje on problematykę powstańczą. Stefan Żeromski ukazał dwie skrajne postawy wyrażane wobec zrywu niepodległościowego. Pierwszą ukazuje kapitan Jana Rymwida, prawdziwy Polak, który zawsze gotowy jest udowodnić swym czynem oddanie ojczyźnie. Generał Rozłucki, pozujący na prawdziwego Polaka, który w jednym z najważniejszych momentów stał po stronie wroga bezlitośnie wydając wyrok śmierci na bratanka, człowiek nie potrafiący przekazać idei bratanka jego dziecku.

Jan Kochanowski „Odprawa posłów greckich „ – analiza utworu.
„Odprawa posłów greckich „ Jan Kochanowski – analiza utworu „Odprawa posłów greckich” autorstwa Jana Kochanowskiego to pierwsza polska tragedia...
„Proces” Franz Kafka- motyw winy- wypracowanie
„Proces” Franz Kafka- motyw winy- wypracowanie Franz Kafka autor „Procesu” był z wykształcenia doktorem prawa jego zainteresowania obejmowały...
Cedryk Errol – charakterystyka bohatera F. H. Burnett, „Mały Lord”
Głównym bohaterem książki pod tytułem „Mały lord” F. H. Burnett był siedmioletni chłopiec, Cedryk Errol z pochodzenia arystokrata. Jego ojciec...
Polska za panowania Władysława Łokietka - wypracowanie
Po śmierci Przemysła II po jego spadek wystąpił książę kujawski Władysław Łokietek. Za aprobatą miejscowego rycerstwa książę opanował Wielkopolskę...
Ignacy Krasicki – bajki, wypracowanie.
Bajki Ignacego Krasickiego – wypracowanie. Cechy, które charakteryzują bajkę jako gatunek to: fabuła napisana zwykle wierszem, zawierająca istotne...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *