Test z geografii – opady i osady atmosferyczne

Zapraszamy do rozwiązania poniższego testu, dzięki któremu przekonasz się, w jakim stopniu opanowałeś / aś materiał z zakresu opadów, chmur i ich rodzajów. Przygotuj się do sprawdzianu lub kartkówki z geografii. Test składa się 14 pytań.

 

Atmosfera jest gazowa powłoką Ziemi będącą mieszaniną gazów. Ponadto występuje w niej para wodna o zmiennej ilości, związki organiczne i mineralne. Największe ilości pary wodnej znajdują się w troposferze, w której zachodzą zjawiska atmosferyczne, takie jak: formowanie się chmur, opady czy  krążenie powietrza. Źródłem opadów są chmury, które dzielimy ze względu na wysokość i wygląd. Ze względu na wygląd chmury dzieli się na: pierzaste, warstwowe, kłębiaste, pierzasto –kłębiaste, pierzasto-warstwowe, kłębiasto-warstwowe, deszczowo-warstwowe oraz chmury o budowie pionowej, które przypominają wyglądem kowadło.

 

Przykładowe pytania ujęte w teście:

Jak wyrażamy wilgotność powietrza (wilgotność względną)?

Co to jest resublimacja?

Co powstaje w procesie kondensacji pary wodnej?

Kiedy powstaje mgła?

Co jest źródłem opadów?

Jak dzielimy chmury ze względu na wysokość?

Z czego zbudowane są chmury wysokie?

Co zaliczamy do osadów atmosferycznych?

Polska w okresie Średniowiecza, test z historii
Test z historii zawiera zagadnienia od powstania Państwa Polskiego do wielkiej bitwy pod Grunwaldem....
Test z lektury „Karolcia” M. Krüger
Test z języka polskiego dotyczy lektury „Karolcia” M. Krüger przerabianej w szkole podstawowej. Rozwiąż...
Test, quiz charakterystyka epoki romantycznej
Ten test został zaprojektowany, aby ocenić wiedzę uczniów na temat kluczowych aspektów romantyzmu, ze...
Test z lektury „Hamlet” W. Szekspira
Rozwiąż test i przygotuj się na sprawdzian z języka polskiego (gimnazjum). Test składa się z 17 pytań....
Test z lektury „Mała księżniczka” F. H. Burnett
Test sprawdzający Twoją znajomość lektury „Mała księżniczka” F. H. Burnett. Powtórz najważniejsze informacje...
Funkcje życiowe organizmów: oddychanie i rozmnażanie
Test z biologii (gimnazjum, liceum) dotyczący podstawowych funkcji organizmów żywych: oddychania i rozmnażania....
Bolesław Prus "Lalka"
Test, sprawdzian weryfikujący Twoją wiedzę na temat treści lektury pozytywizmu (liceum i technikum) pt....
Test, twórczość Bolesława Prusa
Powtórz najważniejsze wiadomości i przygotuj się na sprawdzian z języka polskiego (liceum, technikum,...
Test, quiz - "Pan Tadeusz" Adam Mickiewicz
„Pan Tadeusz” to epopeja napisana przez Adama Mickiewicza. Jest to historia szlachecka z lat 1811 i 1812...
Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej- test
Konstytucja to akt normatywny państwa, ustawodawczy, z którym musza być zgodne wszystkie akta niższego...
Oblicz to działanie - zagadka matematyczna - podaj wynik
Stoisz przed starożytną tablicą, na której wyryto tajemnicze działanie. Aby otworzyć zapomniany skarbiec,...
Test z geografii – budowa wnętrza Ziemi
Poniższy test ma na celu usystematyzowanie wiadomości zdobytych na lekcji geografii z zakresu budowy...