Test jakości życia WHOQOL-BREF – online

Witaj na naszej stronie, która oferuje możliwość przeprowadzenia testu WHOQOL-BREF (World Health Organization Quality of Life - BREF), stworzonego przez Światową Organizację Zdrowia. Test ten jest skróconą wersją szeroko stosowanego narzędzia WHOQOL-100 i został zaprojektowany w celu szybkiej, lecz kompleksowej oceny jakości życia w różnych domenach, w tym zdrowia fizycznego, dobrostanu psychicznego, relacji społecznych i środowiska życiowego.

WHOQOL-BREF składa się z 26 pytań, które pomagają zrozumieć, jak jednostki postrzegają własne życie w kontekście ich zdrowia, samopoczucia, zdolności do wykonywania codziennych czynności, relacji z innymi ludźmi oraz satysfakcji z otaczającego ich środowiska. Narzędzie to umożliwia użytkownikom dokonanie samooceny w czterech głównych obszarach życia, co daje wgląd w ogólną jakość ich życia i pomaga zidentyfikować potencjalne obszary, które mogą wymagać wsparcia lub interwencji.

Każde z pytań testu WHOQOL-BREF wymaga od respondentów refleksji nad ich doświadczeniami i uczuciami w ostatnich dwóch tygodniach, co zapewnia aktualny obraz ich stanu i jakości życia. Wyniki mogą być wykorzystane do osobistego rozwoju, planowania interwencji zdrowotnych lub terapeutycznych, a także do badań naukowych mających na celu zrozumienie wpływu różnych czynników na jakość życia ludzi.

Nasz serwis zapewnia łatwy dostęp do testu WHOQOL-BREF, umożliwiając szybkie i anonimowe jego wypełnienie. Po zakończeniu testu użytkownicy otrzymają podsumowanie wyników, które może być punktem wyjścia do dalszej refleksji nad własnym życiem lub rozmowy z profesjonalistami zdrowia, jeśli istnieje taka potrzeba.

Zachęcamy do skorzystania z tej wyjątkowej okazji do samopoznania i podjęcia kroków w kierunku poprawy jakości swojego życia. Pamiętaj, że dbanie o własne dobrostan i jakość życia jest kluczowym elementem ogólnego zdrowia i szczęścia.

Ten test jest używany na całym świecie jako narzędzie diagnostyczne do pomiaru jakości życia w różnych aspektach. Jest to cenne narzędzie dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć swoje doświadczenia życiowe oraz poszukiwać sposobów na ich poprawę.

O co chodzi w teście WHOQOL-BREF?

Test składa się z 26 pytań, które dotyczą różnych obszarów życia, takich jak zdrowie fizyczne, stan psychiczny, relacje społeczne i środowisko życiowe. Każde pytanie ma skalę odpowiedzi, która pozwala respondentowi ocenić swoje doświadczenia w danym obszarze. Pytania są starannie opracowane tak, aby uwzględniać różnorodne aspekty jakości życia.

Poznaj – Nie bądź cipa, bądź facet, chłopaki nie płaczą, więc nie rycz = = Chłopaki nie płaczą, oni popełniają samobójstwo.


Przeczytaj pytanie, oceń swoje odczucia z ostatnich 2 tygodni i wybierz odpowiedź na skali przy każdym pytaniu, która najlepiej odzwierciedla Twoją odpowiedź.

1. Jak oceniasz jakość swojego życia?
2. Czy jesteś zadowolony/a ze swojego zdrowia?

Następne pytania dotyczą nasilenia stanów, których doznawałeś/aś w ciągu ostatnich 2 tygodni.

3. Jak bardzo ból fizyczny przeszkadzał Ci robić to, co powinieneś/aś?
4. W jakim stopniu potrzebujesz leczenia medycznego do codziennego funkcjonowania?
5. Na ile cieszysz się życiem?
6. W jakim stopniu oceniasz, że Twoje życie ma sens?
7. Jak dobrze jesteś w stanie się skoncentrować?
8. Jak bezpiecznie czujesz się w swoim codziennym życiu?
9. W jakim stopniu Twoje otoczenie sprzyja zdrowiu?

Poniższe pytania dotyczą tego jak się czujesz i jak Ci się wiodło w ciągu ostatnich 2 tygodni.

10. Czy masz wystarczająco energii do życia codziennego?
11. Czy jesteś w stanie zaakceptować swój wygląd fizyczny?
12. Czy masz wystarczająco dużo pieniędzy na zaspokojenie swoich potrzeb?
13. Na ile dostępne są dla Ciebie informacje, których potrzebujesz w codziennym życiu?
14. W jakim zakresie masz sposobność realizowania swoich zainteresowań?
15. Jak dobrze możesz się poruszać?

Poniższe pytania mają na celu określenie, jak zadowolony byłeś/aś z różnych aspektów swojego życia w ciągu ostatnich 2 tygodni.

16. Czy jesteś zadowolony/a ze swojego snu?
17. W jakim stopniu jesteś zadowolony/a ze swojej zdolności do wykonywania codziennych czynności?
18. W jakim stopniu jesteś zadowolony/a ze swojej zdolności do pracy?
19. Czy jesteś zadowolony/a z siebie?
20. Czy jesteś zadowolony/a ze swoich osobistych relacji?
21. Czy jesteś zadowolony/a z życia seksualnego?
22. Czy jesteś zadowolony/a z wsparcia, jakie otrzymujesz od przyjaciół?
23. Jak bardzo jesteś zadowolony/a ze swoich warunków mieszkaniowych?
24. Jak bardzo jesteś zadowolony/a z dostępu do usług medycznych?
25. Czy jesteś zadowolony/a z transportu?

Poniższe pytanie odnosi się do częstotliwości doznań, jakich doświadczałeś/aś w okresie ostatnich 2 tygodni.

26. Jak często doświadczałeś/aś negatywnych uczuć takich jak smutek, rozpacz, lęk, depresja?

Dlaczego warto przeprowadzić ten test?

Przeprowadzenie testu WHOQOL-BREF może dostarczyć Ci cennych informacji na temat Twojej jakości życia w różnych obszarach. Otrzymasz spersonalizowany raport zawierający ocenę Twoich doświadczeń życiowych oraz wskazówki, które mogą Ci pomóc w identyfikacji obszarów wymagających poprawy. Test ten może być również użyteczny w monitorowaniu zmian w jakości życia w czasie oraz w planowaniu działań mających na celu jej poprawę.

Jak korzystać z naszego testu?

Aby rozpocząć test, wystarczy wypełnić formularz znajdujący się na naszej stronie i przesłać go. Po przetworzeniu odpowiedzi otrzymasz spersonalizowany raport, który będzie zawierał ocenę Twojej jakości życia w poszczególnych obszarach oraz ogólną ocenę. Dodatkowo, raport będzie zawierał wskazówki i sugestie, które mogą Ci pomóc w dalszym rozwoju i poprawie jakości życia.

Zachęcamy do przeprowadzenia testu i odkrycia więcej na temat swojej jakości życia!

Informacje zebrane podczas badania nie są zapisywane ani przechowywane w żaden inny sposób. Zapewniamy pełną anonimowość i poufność danych uczestników oraz przestrzegamy wszystkich wymogów dotyczących ochrony danych osobowych.

Test z lektury „Pinokio” Carlo Collodi
Rozwiąż test i przygotuj się na sprawdzian z języka polskiego. Przekonaj się czy wiadomości, które posiadasz...
Test z lektury „Wspomnienia wojenne” K. Lanckorońskiej
Rozwiąż test i przygotuj się na sprawdzian z języka polskiego. Przekonaj się czy wiadomości, które posiadasz...
Test z lektury „Opowiadania z Doliny Muminków” T. Jansson
Powtórz najważniejsze wiadomości i przygotuj się na sprawdzian lub ściągę z języka polskiego. Rozwiąż...
Czy jesteś jasnowidzem? Rozwiąż Test Kart Zenera i sprawdź swoje ESP
Test kart Zenera, stanowiący kluczowy element w badaniach nad zdolnościami ESP (Extrasensory Perception),...
Ptaki – kręgowce latające, test z biologii
Powtórz najważniejsze wiadomości o ptakach i przygotuj się do sprawdzianu / kartkówki z biologii. Rozwiąż...
Test z lektury – Opowiadania A. Czechowa
Rozwiąż test i przygotuj się na sprawdzian z języka polskiego (gimnazjum, liceum). Test składa się z...
Ocena ryzyka samobójczego - zrozum swoje doświadczenia
Test składa się z kilku pytań, które dotykają różnych aspektów Twojego samopoczucia, w tym myśli samobójczych,...
Test z lektury „Dynastia Miziołków” Joanny Olech
Test sprawdzający Twoją znajomość lektury „Dynastia Miziołków” Joanny Olech. Powtórz najważniejsze informacje...
Nowelka M. Konopnickiej "Dym"
Test sprawdzający Twoją wiedzę o lekturze „Dym” M. Konopnickiej. Powtórz najważniejsze wiadomości i przygotuj...
Kosmos, układ słoneczny i planety - test z geografii
Test z geografii (gimnazjum) zawiera zagadnienia o kosmosie, ruchu Ziemi i jego następstwach. Powtórz...
Test psychologiczny – czy potrafię manipulować nauczycielem
Czy potrafisz zaskarbić sobie sympatię nauczyciela? Marzysz o uzyskiwaniu lepszych wyników bez większego...
Organizacje międzynarodowe- test, daty
Organizacje międzynarodowe składają się z członków różnych państw i różnych narodowości.  Zrzeszają państwa,...