Kapitalizm, definicja

Kapitalizm jest to system ekonomiczny opierający się na kapitale czyli zasobach ulokowanych w środki produkcji. W kapitalizmie środki produkcji są własnością prywatną i podlegają wolnemu obrotowi razem z wytworzonymi towarami i usługami. Kapitał jest maksymalizowany przez prywatne podmioty w przeciwnym razie wypadają one z rynku. Elementarnym czynnikiem kapitalizmu jest wolna konkurencja na rynku pomiędzy firmami ale i ludźmi. Kapitalizm zdefiniowany jak powyżej jest teoretyczny bo w rzeczywistości nie występuje w czystej formie nigdzie na świecie. Kapitalizm jest ograniczany różnymi czynnikami, przede wszystkim ograniczenia te wynikają z państw i ich regulacji ale również z dążeń pewnych grup społecznych do uprzywilejowanej pozycji i ograniczenia konkurencji oraz z istnienia oligopoli i monopoli w niektórych sektorach rynku.

Awangarda Krakowska, najważniejsze informacje
Awangarda Krakowska to ugrupowanie literackie, które swój początek miało we wczesnych latach dwudziestych...
Gleba
Gleba to wierzchnia warstwa litosfery – zewnętrznej powłoki ziemi, inaczej zwanej sklerosferą. Powstała...
Woda, najważniejsze informacje
WODA pokrywa prawie ¾ powierzchni Ziemi. Oceany, których przeciętna głębokość wynosi około 3km, zawierają...
Projekt infrastrukturalny
W dziedzinie energetyki, projektowanie i budowa elektrowni, zarówno tych wykorzystujących odnawialne...
Temperatura, definicja
  Temperatura to wielkość fizyczna, która zaliczana jest do grona podstawowych parametrów stanu w nauce...
Fizyka
Fizyka (z gr. φύσις physis – “natura”) – nauka o przyrodzie w szerokim znaczeniu tego...
Ekstremizm
Ekstremizm jest zjawiskiem złożonym i wielowymiarowym, które może przyjmować różne formy i manifestować...
Gnostycyzm, ruchy religijne
Gnostycyzm jest pojęciem oznaczającym w dosłownym tłumaczeniu z języka greckiego „służący poznaniu”....
Siła ciążenia, grawitacja
Siła ciążenia lub powszechnie nazywana siła grawitacji to siła, dzięki której wszelkie przedmioty oraz...
Kanibalizm, definicja
Kanibalizm jest zjawiskiem występującym w przyrodzie od zawsze i choć kojarzone jest ono przeważnie z...
Hermes, grecka mitologia
Hermes jest postacią istniejącą w mitologii greckiej, gdzie uważany był za jednego z dwunastu bogów zamieszkujących...
Biosfera, definicja
Jest to sfera na kuli ziemskiej, w której żyją organizmy żywe i zachodzą procesy życiowe. Biosfera obejmuje...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *