Animacja filmowa.

Animacja filmowa. Pojęcie animacji pochodzi od ożywiania i ruchu. Animacja w grafice oznacza ożywianie obrazów widzianych ludzkim okiem. Wykorzystując właściwości ludzkiego oka oraz mózgu, możemy stworzyć złudzenie płynności ruchu z ciągu następujących po sobie obrazów. Ludzkie oko zazwyczaj nie rozpoznaje fikcyjności ruchu, kiedy poszczególne obrazy zmieniają się z częstotliwością większą niż 12 w ciągu sekundy. Słowem animacja określa się czasami film animowany jako taki. Animowanie obrazów dotyczy zatem tworzenia filmów z użyciem: rysunków, przedmiotów nieożywionych (np. Lalek) lub grafik stworzonych w programach graficznych. W zależności od przyjętej techniki graficznej stosuje się różne techniki animacji.

Kochanowski Jan, życie i twórczość
Jan Kochanowski urodził się w 1530 roku w Sycynie koło Zwolenia, zmarł natomiast 22 sierpnia 1584 roku...
Fen, definicja
Fen jest wiatrem wiejącym z gór w doliny. Charakteryzuje się tym, że jest suchy i ciepły. Cechy te zawdzięcza...
Wirus komputerowy, definicja
Jest to rodzaj programu komputerowego posiadający zdolność do samoczynnego powielania siebie (replikacji)....
Tatry, polskie góry
Tatry to pasmo górskie należące do łańcucha Karpat. Jest to najwyższe pasmo w Karpatach. Ich powierzchnia...
Biologia
Biologia (z gr. βίος (bios) – życie i λόγος (logos) – słowo, nauka) – dziedzina nauki zajmująca...
Aborcja
Aborcja- to nic innego jak sztuczne poronienie, usunięcie ciąży. Zbieg aborcji jest regulowany przez...
Stalinizm, najważniejsze informacje
Stalinizm to jeden z ustrojów politycznych, jakie powstały na świecie. Ten konkretny powstał w ZSRR,...
Rośliny okrytonasienne, chaakterystyka
Rośliny okrytonasienne to najliczniejsza grupa roślin znajdujących się na naszej planecie, bowiem liczą...
Aranżacja muzyczna
Aranżacja muzyczna . Aranżacja w muzyce to rozpisywanie utworu muzycznego na nowo, na poszczególne instrumenty...
Kossak-Szczucka Zofia, życie i twórczość
Zofia Kossak-Szczucka urodziła się 1889 roku w Kośminie, zmarła natomiast 9 kwietnia 1968 roku w Bielsku-Białej....
Ksenofobia, definicja
Słowo ksenofobia zostało utworzone od dwóch wyrazów greckich; ksenos – obcy i phobos – strach. W skrócie,...
Życie
Najprościej rzecz ujmując jest to cecha obiektów, które nazywamy organizmami żywymi. Jest to proces sprawiający,...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *