Archiwa

Partia polityczna, definicja

PARTIA POLITYCZNA jest to dobrowolna organizacja o charakterze społecznym, która posiada określony i indywidualny program polityczny będący realizowanym w momencie zdobycia władzy lub też możliwego wywierania na nią wpływu. Charakterystyczną cechą partii politycznych jest to, …

Czytaj więcej

Państwo – definicje

Jest to organizacja społeczna o charakterze, politycznym, terytorialnym i suwerennym. Jej zadaniem jest organizowanie i koordynowanie pracy dużych grup społecznych. Wyróżnia się dwie definicje państwa: politologiczną i prawna. Definicja politologiczna mówi że: Państwo jest przymusową …

Czytaj więcej