Test z geografii – dzieje Ziemi

Zapraszamy do rozwiązania testu, który ma na celu usystematyzowanie wiadomości zdobytych na lekcji geografii z zakresu dziejów geologicznych Ziemi. Sprawdź czy pamiętasz ery i okresy Ziemi. Jak nazywamy najstarszy przedział w dziejach Ziemi. Czy wiesz na czym polega orogeneza kaledońska a na czym, hercyńska w którym okresie miały miejsce najgwałtowniejsze procesy orogenezy alpejskiej. Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższym teście. Test zawiera 14 pytań. Zapraszamy do rozwiązania.

 

Przykładowe pytania zawarte w teście:

Który z okresów nie należy do ery Mezozoiku?

Jak nazywamy najmłodszą epokę w dziejach Ziemi?

Co nazywamy orogenezą?

Jakie są trzy najważniejsze orogenezy?

Które pasma górskie, które powstały w orogenezie alpejskiej?

Jak nazywamy okresy gwałtownych ochłodzeń, które miały miejsce w czwartorzędzie?

Skamieniałe szczątki organizmów z minionych okresów geologicznych, występujących krótko na rozległych obszarach nazywamy skamieniałościami

Test z geografii – budowa wnętrza Ziemi
Poniższy test ma na celu usystematyzowanie wiadomości zdobytych na lekcji geografii z zakresu budowy...
Świat kręgowców, test z biologii
Test – sprawdzian dotyczy kręgowców, ich cech charakterystycznych, takich jak: pokrycie ciała, szkielet,...
Test, twórczość H. Sienkiewicza
Powtórz najważniejsze wiadomości i przygotuj się na sprawdzian z języka polskiego (liceum, technikum,...
Psychotest na osobowośc
Bez względu na własne przemyślenia należy uznać fakt, że wzorce i schematy zapisane w naszej podświadomości...
Wstępna ocena cech zaburzenia osobowości typu Borderline (BPD) - Test SI-Bord Online
Test SI-Bord (Screening Instrument for Borderline Personality Disorder) to narzędzie przesiewowe zaprojektowane,...
Test z języka angielskiego - czasy
Mamy 3 poziomy czasów: Past, Present, Future, a każdy z nich ma 4 swoje formy: Simple, Continuous, Perfect...
Test z lektury „Wyspa skarbów” R. L. Stevensona
Rozwiąż test, który składa się z 17 pytań i przygotuj się na sprawdzian z języka polskiego. Przekonaj...
Test z geografii – podział minerałów i skał
Zapraszamy do rozwiązania testu, który dotyczy minerałów i skał,  ich podziału ze względu na pochodzenie...
Test na optymizm, optymistę
Słowo optymizm jest powszechnie znane, niewiele jednak osób wie, że wywodzi się ono od łacińskiego terminu...
Test z lektury „O krasnoludkach i sierotce Marysi: M. Konopnickiej
Test z języka polskiego ma na celu sprawdzenie, w jakim stopniu opanowałeś / aś treść lektury szkolnej...
Prawo- test
Prawo w sensie przedmiotowym jest to zbiór wszystkich norm postępowania, których naruszenie i złamanie...
Test, quiz z lektury „Pan Samochodzik i templariusze” Z. Nienackiego
Rozwiąż test i przygotuj się na sprawdzian z języka polskiego. Przekonaj się czy wiadomości, które posiadasz...