Zofia Nałkowska

Zofia Nałkowska (1884-1954) była jedną z najważniejszych polskich pisarek i dramaturgów XX wieku, znaną ze swojego głębokiego zaangażowania społecznego i moralnego. Jej twórczość charakteryzuje się skupieniem na psychologicznej głębi postaci, społecznych niesprawiedliwościach oraz moralnych dylematach. Nałkowska była także aktywną uczestniczką życia kulturalnego i politycznego swoich czasów, co znalazło odzwierciedlenie w jej literackiej działalności.

Test z lektury „Medaliony” Z. Nałkowskiej

Rozwiąż test i przygotuj się na sprawdzian z języka polskiego. Przekonaj się czy wiadomości, które posiadasz są wystarczające do zbliżającego się sprawdzianu z lektury „Medaliony” Z. Nałkowskiej. Test zawiera 15 pytań Z. Nałkowska napisała „Medaliony”

Czytaj więcej »

Test z lektury „Granica” Zofii Nałkowskiej

Test z lektury „Granica” Z. Nałkowskiej ma na celu usystematyzowanie wiadomości zdobytych na lekcjach języka polskiego. Rozwiąż test, który zawiera 16 pytań i przygotuj się na sprawdzian lub ściągę. Nałkowska otrzymała za „Granicę” państwową nagrodę

Czytaj więcej »

 

Twórczość

Nałkowska debiutowała w 1904 roku opowiadaniem “Książę”. Wśród jej najważniejszych dzieł warto wymienić:

Granica” (1935) – powieść uznawana za jedno z najwybitniejszych dzieł w polskiej literaturze, analizująca złożoność ludzkich charakterów i problem moralności w kontekście społecznych i osobistych granic.
“Choucas” (1927) – powieść osadzona w realiach międzywojennej Europy, ukazująca losy polskich emigrantów.
Medaliony” (1946) – zbiór reportaży literackich opisujących zbrodnie wojenne II wojny światowej, bazujący na autentycznych świadectwach. Dzieło to stanowi ważny głos w dyskusji o ludobójstwie i konsekwencjach wojny.
“Dzienniki” – publikowane pośmiertnie, zawierają osobiste refleksje autorki oraz obserwacje dotyczące życia kulturalnego, społecznego i politycznego Polski i Europy.

Życie

Zofia Nałkowska urodziła się w Warszawie w rodzinie o silnych tradycjach intelektualnych i patriotycznych. Jej ojciec był znanym biologiem, co wpłynęło na jej zainteresowania nauką i filozofią. Od młodych lat angażowała się w działalność literacką i społeczną. W okresie międzywojennym była członkinią Polskiej Akademii Literatury. Przez całe życie związana była z Warszawą, choć podróże, szczególnie do Francji, miały znaczący wpływ na jej twórczość.

W czasie II wojny światowej i okupacji niemieckiej Nałkowska pozostała w Warszawie, gdzie była świadkiem okrucieństw wojennych. Po wojnie zaangażowała się w prace Polskiej Komisji Specjalnej do Badania Zbrodni Niemieckich, co znalazło odzwierciedlenie w jej najbardziej znanej książce “Medaliony”.

Zofia Nałkowska zmarła w Warszawie w 1954 roku, zostawiając po sobie bogate dziedzictwo literackie, które do dzisiaj jest przedmiotem badań i analiz. Jej życie i twórczość są świadectwem nie tylko wybitnego talentu literackiego, ale także głębokiego zaangażowania w problemy społeczne i etyczne swoich czasów.