system polityczny

Anarchia

W świecie, gdzie porządek często idzie w parze z autorytarnym żelaznym uściskiem, anarchia wyłania się niczym dzikie, nieokiełznane dziecko wolności. Słowo “anarchia”, wywodzące się z greki, gdzie “an” oznacza “bez”, a “archos” – “władca”, otwiera

Czytaj więcej »

Partia polityczna, definicja

PARTIA POLITYCZNA jest to dobrowolna organizacja o charakterze społecznym, która posiada określony i indywidualny program polityczny będący realizowanym w momencie zdobycia władzy lub też możliwego wywierania na nią wpływu. Charakterystyczną cechą partii politycznych jest to,

Czytaj więcej »