Archiwa

Kolekcja testów z historii, przeznaczona dla uczniów różnych poziomów edukacyjnych, od szkoły podstawowej po szkołę średnią. Te testy mają na celu ocenę wiedzy i zrozumienia ważnych wydarzeń historycznych, kluczowych postaci, dat, oraz wpływu historycznych zdarzeń na współczesny świat.

Zawierają one pytania dotyczące różnych okresów historycznych, takich jak starożytność, średniowiecze, nowożytność oraz czasy współczesne, obejmując zarówno historię Polski, jak i historię świata. Testy te mogą zawierać różnorodne rodzaje zadań, w tym pytania wielokrotnego wyboru, dopasowywanie, pytania otwarte oraz analizę źródeł historycznych, takich jak dokumenty, mapy czy obrazy.

Są one zaprojektowane w taki sposób, aby nie tylko sprawdzić wiedzę faktograficzną uczniów, ale również rozwijać ich umiejętności analityczne, krytycznego myślenia i interpretacji zdarzeń historycznych w kontekście ich długofalowych skutków i znaczenia.

Reformacja w Europie, test

Powtórz najważniejsze wiadomości i przygotuj się do sprawdzianu lub odpowiedzi ustnej z historii z materiału dotyczącego Reformacji w Europie. Rozwiązując poniższy test, sprawdzisz w jakim stopniu opanowałeś zdobyte na lekcji wiadomości, a także  czy są …

Czytaj więcej

Test, quiz z historii – Reformacja w Polsce

Reformacja, zainicjowana w Europie przez Marcina Lutra, szybko znalazła swoich zwolenników w Polsce, co doprowadziło do powstania różnych nurtów takich jak luteranizm, kalwinizm oraz ruch braci polskich, znanych również jako arianie. Każdy z tych odłamów …

Czytaj więcej

Test z historii – Polska w XVIII wieku

Test – sprawdzian z historii (gimnazjum, technikum, liceum) ma na celu usystematyzowanie wiadomości o osiemnastowiecznej Polsce. Powtórz materiał i przygotuj się do sprawdzianu. Rozwiąż test składający się z 20 pytań. Po śmierci Jana II Sobieskiego …

Czytaj więcej

Polska dzielnicowa – test z historii

Test z historii (liceum, gimnazjum) dotyczy sytuacji w Polsce w okresie rozbicia dzielnicowego. Powtórz najważniejsze wiadomości i przygotuj się na sprawdzian lub kartkówkę. Rozwiąż test zawierający 15 pytań.   Wiek XIII przyniósł podzielonej Polsce poważne …

Czytaj więcej

Ustrój starożytnych Aten

Starożytne Ateny! Test, który sprawdzi Twoją wiedzę na temat ustroju w starożytnych Atenach.Czym był sąd skorupkowy? Czy polemarch był dowódcą wojskowym? Kiedy skodyfikowano prawo?Kim byli Perykles, Klejstenes i Solon? Czy lud ateński brał udział z …

Czytaj więcej

Grecja – kultura nauka religia.

Sprawdź ile wiesz na temat starożytnej Grecji! Zobacz czy wiesz wszystko na temat architektury, religii, literatury, teatru, sportu w antycznej Grecji! J Te i inne pytania znajdziesz w naszym teście na temat kultury antycznej Grecji! …

Czytaj więcej

Rzym – ustrój, polityka

Chcesz sprawdzić swój stan wiedzy na temat ustroju starożytnego Rzymu – rozwiąż test z historii i przygotuj sobie ściągę. Wejdź i sprawdź się! Test zawiera 14 pytań. Dobrze trafiłeś! Wykonaj nasz test i przekonaj się …

Czytaj więcej

Kultura i ustrój starożytnej Sparty

Test z historii na temat ustroju, systemu rządów, życia w starożytnej Sparcie.   Kim byli heloci? Kto czuwał nad królami? Jak nazywał się starożytny szyk bojowy? Co groziło mężczyźnie, jeśli nie ożenił się w wieku …

Czytaj więcej